×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Определени са условията за достъп на общините

Сряда, 09 Юли 2014 14:35

до финансиране от ФЛАГ

Правителството прие постановление, с което се определят условията, критериите и редът за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.
Държавата ще оказва финансова подкрепа за общините за покриване на начислени през 2014 г. лихви и такси по обслужване на дълга им към ФЛАГ при изпълнение на проекти от европейските фондове. Средствата са в размер до 4 млн. лв. и са предвидени в Закона за държавния бюджет за тази година. Те ще се предоставят като целеви трансфери.
Предвижда се общините да се обединят в няколко групи с различна степен на подпомагане според интегрална оценка на кредитния им потенциал. Запазва се действалата и през 2013 г. методика за определяне на кредитния потенциал, предложена от НСОРБ. За нея се използват данните от отчетите за касовото изпълнение на общинските бюджети за периода 2011-2013 г. по три показателя – кредитен пул на един жител (показателен е за размера на общинските приходи на един жител); дял на собствените приходи от всички приходи; отношение на нетния оперативен остатък към всички приходи за местни дейности (формира се като разлика между повтарящите се текущи приходи и разходи). Диференцираният подход на подпомагане е съобразен с определената по методиката интегрална оценка за кредитния потенциал, както и по отношение на общините с население до 5000 жители.

Read 1241 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo