×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Драгомир Димитров - на Бюджетната сесия:

Събота, 04 Февруари 2017 05:58

ДИМИТРОВ НЕ подкрепи завишението на такса смет с 40 на сто за граждани и 30 на сто за фирми..


Искам да споделя и аз с вас това, което ми направи впечатление в така предложения бюджет. Това го споделих и на комисията, като помолих администрацията да ми каже тази сума, която е в т. 12 и т.13, определя максимален размер за новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г., в размер на 23 193 333 лв. и т. 13 определя максимален размер на ангажиментите за разходи в размер на 25 млн. лв. Доколко са реални тези суми? Искам само да ви зачета и да ви кажа защо попитах администрацията това. Защото в закона е казано в чл. 94, ал. 3, че максималния размер на новите задължения на разходите, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15/100 средногодишния размер на отчетените разходи. Тук беше и конфликта с администрацията, доколкото разбирам, защото те казват, че решението, което можем да вземем може да бъде повече от тези 15%. Според мен това не е правилно и не трябва да бъде така, защото в писмото от Министерство на финансите, което сме получили като указание за съставянето на бюджета, много ясно е написано вътре, че точно максималния размер за новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината на бюджета на общината са 15%. Ако кмета смята, че през годината може да натрупа през годината и по-големи задължения, нека това да го прави, ако смята, че е законосъобразно.Н според сумите, които видях в сайта на общината за разходите през последните четири години, общия бюджет на разходите е 173 464 000 лв. Средно годишно през четирите години това са 43 366 000 лв., 15% от тази ума представлява по т.12 - 6 504 000 лв. и по т. 13 - 21 683 000 лв. Въпроса отново към администрацията ми е тези суми верни ли са и ако не са верни да бъдат изчислени и съобразени със закона, и да не ни се предлагат незаконосъобразни решения в този вариант. Другото, което повдигнах на комисията като въпрос беше отново за сепарирането на отпадъците. Тогава съжалявам, че на членовете на комисията не можах да видя по документи колко е това количество, но количеството ни дадено с план-сметката на 25%, които се залагат през годината да бъдат оползотворени, това са 6 750 т. Направете сметка тези 6 750 т. по минимална цена 150 лв. на тон са 1 млн. лв. Във връзка с това искам да апелирам към кмета на общината и да го попитам би ли предприел действия за защита на интересите на гражданите, защото той много пъти говори само за интересите на гражданите и за приходи от къде биха дошли. Ето аз му казвам приходите допълнително, ако си оползотворим отпадъците, които би трябвало да бъдат собственост към общината, а към момента те са предоставени на тази фирма, която ги обработва. И ние плащаме 900 000 лв., и допълнително тях им ги подаряваме. И кога общината ще предприеме действие да стане собственик на рециклирания отпадък? И във връзка с това, след като се реализира този приход от отпадъка би могло вече общината да си изгради собствена сепарираща инсталация, а в последствие и тази такса смет за гражданите задължително ще падне. Подкрепям това, което каза г-н Додов. И само погледнах Закона за конфликт на интереси и искам само да ви зачета чл. 9, за да не се чудят някои колеги дали имат конфликт или нямат: „Лице заемащо публична длъжност, няма право да се разпорежда с държавно или общинско имущество и да разходва бюджетни средства включително средства от фондове принадлежащи на ЕС“ Затова г-н Председател, може би като процедура комисията трябва да прецени има ли конфликт на интереси в момента, защото тези лица дори нямат право, мисля че по закон да обсъждат точката

Read 1768 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo