×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Днес е заседанието но ОбС. Бюджетът...Минал, но имало дебати. По другите точки

Сряда, 24 Февруари 2021 21:05

В четвъртък предстои гласуването на Бюджет 2021 на община Ямбол
Двама на Бюджетната комисия са  "въздържали се". Неясно от кои са..

ПРОТОКОЛ № 19 Днес, 23.02.2021г. ПК БФ при Общински съвет – Ямбол проведе заседание в състав Ат. Илчев, П. Личев, Л. Керемедчиев, К. Калиманов, К. Йоргова, Ал. Стойков, Г. Георгиев, М. Тюфекчиева и Ел. Кънева при следния

ДНЕВЕН РЕД

I. Вх.№ В-0076/11.02.2021г. – Предложение от кмета на общината относно приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Ямбол за периода 2021 - 2031г. РЕШЕНИЕ: Гласували: „за” – 9 „против” – 0 „въздържали се” – 0

II. Вх.№ В-0077/11.02.2021г. – Предложение от кмета на общината относно приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Ямбол за периода 2021 - 2027г. РЕШЕНИЕ: Гласували: „за” – 9 „против” – 0 „въздържали се” – 0

III. Вх.№ В-0085/15.02.2021г. – Предложение от Антон Шиков относно приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2020г. РЕШЕНИЕ: Гласували: „за” – 7 „против” – 2 „въздържали се” – 0

IV. Вх.№ В-0088/15.02.2021г. – Предложение от кмета на общината относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2021г. РЕШЕНИЕ: К. Калиманов – Внесохме 22 нови предложения има само 4 включени. На общественото обсъждане гражданите предложиха обекти – няма такова предложение включено в бюджета. По капиталовите разходи – ремонт на зала Диана има участие на Общината в размер на 110 000 лв., държавата дава 4 000 000 лв. Какво ще се финансира със 110 000 лв. – препроектиране или нещо друго? Колко средства даваме за поддръжка на басейна в Езикова гимназия? Средства за спортните клубове 230 000 лв. и участват много хора – общински служители, общински съветници, клубове, а за Културния календар – 520 000 лв. средства се разпределят еднолично от някого. Няма общински съветници, културни дейци, непрозрачно се разпределят 520 000 лв.

Ал. Стойков – Какъв е размера на заема, който Общината ще ползва и за кои обекти?

К. Калиманов – Да се изпише пълния текст на приетата от ОбС Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол. Говори ли се в ОА дали ще се открие Приют за бездомни хора? Изминаха една и вече втора година, и нищо не се предприема като действие от ОА. Нали обещавахме, че ще грижим за хората в Ямбол.

Г. Георгиев – Какво включва обект в „Златен рог“ бл.10? П. Личев – Да се включи нов обект за ремонт на тротоари – дейност 606, §10, да се включи ремонт на тротоара на ул. „Бяло море“. Много деца всеки ден вървят по нея до училище „Кирил и Методий“. Гласували: „за” – 7 „против” – 2 „въздържали се” – 0

V. Вх.№ В-0110/19.02.2021г. – Изложение от М. Филипов, ОС на БЧК – Ямбол относно включване на финансови средства в бюджета на Община Ямбол за 2021 за основен ремонт на площадка за безопасност на движението в к-с "Хале". РЕШЕНИЕ: Комисията предлага администрацията да подготви предложение за включване в списъка за капиталовите разходи на обекта Велоплощадка в ж.к. „Хале“, ул. „Л. Каравелов“ и намиращите се в нея помещения. Гласували: „за” – 9 „против” – 0 „въздържали се” – 9

VI. Вх.№ В-0113/22.02.2021г. – Предложение от кмета на общината относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2021г. РЕШЕНИЕ: Гласували: „за” – 7 „против” – 0 „въздържали се” – 2 

Read 266 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo