Констатират и вземат проби и КВО. То и с просто око се вижда...

Четвъртък, 12 Октомври 2017 09:23


През септември, регистрираните на "зелен телефон" сигнали за замърсяване на Тунджа в РИОСВ Стара Загора са били три.  Взети са проби от водата, пратена е за изследване от Басейнова дирекция Плвдив. И кво: Кой ще каже кой замърсява реката? Ето сайта на Басейнова дирекция Източно беломорски  район - ако намерите нещо СИГНАЛИЗИРАЙТЕ
http://earbd.org/

Ето от сайта на РИОСВ Стара Загопа - какви са им КОНСТАТАЦИИТЕ...

http://stz.riew.e-gov.bg/Postypili_signali_na_zelen_telefon-c147

14.09.2017 г.
„зелен” телефон
Сигнали за оцветяване на водите на река Тунджа в червено край село Ханово, община Тунджа.
РИОСВ-Стара Загора
БД - Пловдив
Извършена е проверка на място и съставен констативен протокол. При проверката е извършен цялостен обход на р. Тунджа от гр. Ямбол до с. Ханово, общ. Тунджа. При огледа е установено оцветяване на водите на р. Тунджа единствено в землището на с. Ханово. При извършения обход в с. Ханово е установена причината за оцветяването – изливане на води от общински отводнителен канал разположен на около 200-300 метра от моста на селото. В района не е установено наличие на умрели риби. В близост до мястото на оцветяване няма точкови източници - емитери на отпадъчни води. При проверката са взети три броя проби повърхностни води от р. Тунджа в землището на с. Ханово за физико-химичен анализ. Резултатите са изпратени за становище на БД ИБР гр. Пловдив

21.09.2017 г.
„зелен” телефон
Сигнал за замърсяване на водите на река Тунджа в град Ямбол с мазут.
РИОСВ - Стара Загора
БД - Пловдив
Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Стара Загора и РЛ - Стара Загора. При извършения оглед на р. Тунджа в района на колектор „Индустриален“ е установено, че водата има тъмен цвят и е със слаба опалесценция. При огледа на р. Тунджа в района на гр. Ямбол не са установени мазни петна от нефтопродукти или миризми. При проверката са взети два броя водни проби отпадъчни и повърхностни води от р. Тунджа. Направените физико-химични анализи са изпратени за становище в БД ИБР гр. Пловдив
10.
21.09.2017 г.
„зелен” телефон
Сигнал за замърсяване на водите на река Тунджа между селата Ханово и Тенево и наличие на умряла риба.
РИОСВ - Стара Загора
БД - Пловдив
Проверката е извършена на 21.09.2017 г., около 19.15 часа по подаден сигнал на телефон 112 за наличие на умряла риба в р. Тунджа между с. Ханово и с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, на около 2 км от ПС „Ханово“. При извършената проверка, съвместно с РЛ Стара Загора, е установено наличие на малък брой умрели риби - единични екземпляри. В района, посочен в сигнала, не са установени точкови източници емитери на отпадъчни води. Водите на р. Тунджа са без оцветяване и миризма. При направения оглед моста на с. Ханово, (в началото на селото), р. Тунджа е също без оцветяване или наличие на миризма. В този участък не е констатирано наличие на умрели риби. При проверката е взета един брой водна проба повърхностна вода. Резултатите са изпратени за становище в БД ИБР гр. Пловдив.

И ОКТОМВРИ ОПЯТЬ СНИМКАТА И ЗАПИСА СА НА ТЕЛЕВИЗИЯ ДИАНА

Last modified on Неделя, 15 Октомври 2017 17:14
Read 583 times
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo