×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Кметът на Община „Тунджа“ представи отчета за 2014 година Featured

Неделя, 08 Февруари 2015 07:25

В атмосфера на конструктивен диалог кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев представи на 03.02.2015 г. годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление за периода януари – декември 2014 година.
В изложението си кметът подчерта, че основният приоритет беше запазване на финансовата стабилност и ефективното управление на финансовите ресурси. През 2014 г. община „Тунджа” стартира с планиран бюджет в размер на 13 682 931 лв. В края на годината актуалният план достигна 16 200 477 лв., което е ръст от 18,4%, спрямо първоначалния. Това е най-високият бюджет в историята на общината, с който е приключвана финансова година. В сравнение с 2013 г. ръстът е от 34,4 на сто.
И през 2014 година община „Тунджа” активно продължи работата по проекти с външно финансиране. Реализирани бяха дейности по двадесет и четири проекта, финансирани със средства от европейските фондове, национално финансиране и от други източници. Общият размер на приходите по извънбюджетна сметка през 2014 г. са в размер на 18 184 095 лв. От тях 11 248 637 лв. са финансиране от европейски фондове и 6 935 458 лв. са под формата на временни безлихвени заеми от общинския бюджет, кредит овърдрафт и фонд ФЛАГ.
Продължиха усилията за успешно стопанисване на общинската собственост и подпомагане на инвеститорите в стремежа им за реализиране на техни инициативи в полза на жителите на общината. Една от най-големите реализирани сделки е тази с „ЛИДЪЛ”- България за покупко - продажбата на земеделска земя в землището на с. Кабиле. През 2015 година там ще започне изграждането на логистична база, в която след пускането й в експлоатация ще бъдат заети минимум 100 лица, предимно от община „Тунджа”. Реализираха се дейности за създаване условия за повишаване на заетостта и увеличаване на доходите на населението чрез ангажирането на безработни лица по програми за трудова заетост, финансирани от републиканския бюджет и с европейски средства – сподели Георги Георгиев.
Подобряване на условията на живот чрез изграждане и поддържане на елементите на социалната и техническата инфраструктура, опазване и поддържане на състоянието на околната среда е вторият важен приоритет в работата на общинската администрация. През 2014 година общината реализира най-мащабната строителна програма със свои средства, средства от Европейския съюз и държавата. Бяха извършени основни или текущи ремонти във всяко от 44-те села. Сред по-важните от тях са: основен ремонт на участъци от пътя Коневец – Маломир; ремонтирани, преасфалтирани и асфалтови кърпежи от общинската пътна мрежа и улиците в селата; ремонт и изграждане на отводнителни съоръжения в селата Дражево, Драма, Дряново и Роза; изградени 2 детски площадки за игра в селата Бояджик и Завой; осъществена енергоефективна реконструкция и реконструкция на отоплителната система на детската градина и училището в с. Кукорево; преустройство на сградата на начално училище в детска градина в с. Хаджи Димитрово. Извършени са текущи и основни ремонти на 13 кметства, 6 детски градини, 7 здравни служби, 10 читалища, спортни обекти, мащабен ремонт на училището в с. Скалица и много други.
Значително са обогатени дейностите, свързани със социалната политика на общината. През 2014 година 858 души от община „Тунджа” са включени в социални услуги, свързани с предоставяне на готова храна; 213 жители ползват или са ползвали услуги в домашна среда под грижите на 75 лични асистента, 35 домашни санитаря и 6 социални сътрудника. 105 възрастни хора и хора с увреждания са потребители на услугите в дневните центрове. Над 780 хора от третата възраст организират своите делници и празници в обновената и обогатена база на клубовете на пенсионера.
Общината продължава грижата за децата, за учениците, за техните семейства чрез безплатна детска градина за 5 и 6 годишните, минимална такса за 3 и 4 годишните, безплатен транспорт и безплатно обедно хранене за всички деца и ученици. Нови мащаби придоби политиката за подкрепа на даровити деца, ученици и студенти чрез благотворителност.
Сериозни грижи се полагат за задоволяване по най-добър начин здравните потребности на жителите на общината, обогатяването на културния живот по населени места с нови прояви, реализирането на проекти и дейности на младежките организации, подкрепата за спортните клубове и масовия спорт.
Вече трета година успешно работи Местна инициативна група – Тунджа. Проектите са насочени към подобряване на обществената инфраструктура на територията на общината, обогатяване възможностите за култура, спорт, отдих и свободно време, подкрепа на бизнеса и разкриване на нови работни места. Общо към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа са договорени проекти за 3 065 373 лева, с което са усвоени 99,36% от планираните средства.
Общината усъвършенства работата си за своевременното, професионално и компетентно административно обслужване на гражданите и бизнеса, в т. ч. и с реализиране на проекти с европейско финансиране. Във всички 44 населени места е осигурена интернет връзка. Утвърдена форма на диалог с гражданите са приемните дни на кмета на общината, както в административната сграда, така и по населени места, в които при необходимост участват представители на специализирани институции, РУП „Тунджа”, експерти.
В заключение кметът Георгиев подчерта, че успешната  2014 година се дължи не само на упоритата работа на екипа на общинската администрация и представителите на местната власт, а и на единодействието с Общинския съвет, институциите и цялата общност.
В подкрепа на отчета на кмета и постигнатите успехи на общината се изказа председателят на Общински съвет „Тунджа” Нели Славова, кметове, представители на НПО.
На финала Георги Георгиев даде думата на двама служители, работещи по програма „Старт в кариерата” да представят новата платформа „С Тунджа в сърцето”, логото на която съпътстваше слайдовете на презентацията на отчета. Младите хора отправиха призив към всички институции, организации и към местната общност да инициират нови идеи и инициативи за превръщане на община „Тунджа” в по-добро и уютно място за живот. „Ние вярваме, добавиха младите хора, че „Тунджа“ е не само община, „Тунджа“ е общност – общност от хора, общност от идеи, традиции и ценности“. Пред участниците в срещата те предложиха и няколко инициативи – поемане патронаж над паметниците на загиналите във войните и на пространствата около тях; обогатяване или създаване на нови етнографски и краеведски сбирки и експозиции под мотото „Духът на моето село през годините…”, съвместни прояви за подобряване на материалната база на различните видове клубове и зали… И всичко това - в името на общата кауза - Тунджа, „защото с вас я носим в сърцата си”.

Read 936 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo