×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Промяната на таксите в детските ясли и детските градини в Ямбол Featured

Вторник, 28 Февруари 2017 11:44


 породи коментари, от  много майки, в социалната мрежа Фейсбук. Изразяват мнения и  са притеснени.  Ако управляващите  предварително бяха обсъдили предлаганите промени с родителите, нямаше да има толкова въпроси, които чакат отговори. Приетото разделяне на таксата на два компонента породи брожение и родителите търсят обяснение.
Факт е, че не е променен месечния  размер на таксата за ползване на детска ясла или яслена група към детска градина, който е 34,00 лв, както и  за ползване на детска градина от дете, не подлежащо на задължителна подготовка за училище, преди постъпването му в първи клас, който е 38,00 лв.
НО ПРОМЯНА ИМА
Приетата промяна от 1.01.2017 г. касае разделяне на месечната такса на два компонента- постоянна част – 10,00 лв. (за разходи по издръжка на групите, независещи от посещаемостта в тях), независеща от броя на присъствените дни на детето, и  пропорционална част – 1,30 лв. за всеки присъствен ден от месеца (за разходи за хранене). Таксата се определя като сума от тях.
Не се приема добре факта, че постоянната част от 10 лв. се заплаща независимо от присъствените дни на детето. Независимо от обстоятелството, че едно дете може да отсъства по уважителни причини дори цял месец. Въпреки това, родителите ще са задължени да плащат тези 10 лв. Това е  несправедливо, защото за този период семейството не получава услуга по отглеждане на детето, а ще плаща такса.
От друга страна таксата трябва да  се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.  Размер от 10 лв. не е финансово обоснован и не е ясно каква е тежестта на разходите, които поемат общината и родителя.
За пропорционалната част от 1.30 лв. на ден, все пак, има някаква косвена яснота. Съгласно приетия общински бюджет, среднодневният стойностен оклад/ разход за хранене/ на дете на ден е 2.30 лв.. Родителите възстановяват със заплащане на такса -  1.30 лв., следователно общината дава по  1 лв. на ден за храната на детето. НО
НО В МОТИВИТЕ
не е ясно нищо за постоянната част от 10 лв.. Няма разчети, няма финансови обоснови.
МОЖЕ БИ ЗАТОВА
Прокуратурата оспорва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в частта на постоянната такса от 10 лв. Това ще внесе яснота доколко приетата промяна е законна.
НО ВСЪЩНОСТ ПОСЛЕДНАТА ДУМА ИМА СЪДЪТ.

Инж.Мариета Сивкова
Общински съветник

Read 1755 times
Rate this item
(3 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo