×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Осъдиха ученик.

Вторник, 07 Юли 2015 06:01

Записал се с фалшив документ
в СОУ. Какъв стремеж към завършване на образованието само.

П Р О Т О К О Л

   Гр. Ямбол, 01.07.2015 г.

 

Ямболският районен съд, Наказателно отделение, VІІ-ми състав, в публично съдебно заседание на първи юли две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕВЕНА НЕСТОРОВА

                                              Съдебни заседатели: 1. З.С.

       2. А.И.

 

при участието на секретаря Ж.Ч.

и прокурора М. И.

сложи за разглеждане НОХД № 504по описа за 2015 год.     

докладвано от съдия НЕСТОРОВА

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Подсъдимият М.В.К., редовно призован, се явява лично и със защитник - адв. Г. от АК-Ямбол, редовно упълномощена по делото.   

Свидетелите В.Г.К., В.Д.М., З.С.П. и А. Х Х., редовно призовани, налице.

Вещото лице Ф.Т., редовно призован, налице.

ЯРП, редовно призована, изпраща представител.

 

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Адв.  Г: Липсват процесуални пречки, поради което моля да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки по даване ход на делото и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимия:

М.В.К. - роден на *** ***, обл. ***, българин, български гражданин, начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

 

Сне се самоличността на свидетелите:

В.Г.К. – 57 г., неосъждан.

В.Д.М. – 56 г., неосъждана.

З.С.П. – 52 г., неосъждана.

А. Х. Х. – 45 г., неосъждан.

Свидетелите се предупредиха за наказателната отговорност чл.290 ал.1 от НК и обещаха да говорят истината, след което се отстраниха от съдебната зала.

Сне се самоличността на вещото лице:

Ф.Т.С. – 53 г., неосъждан.

Вещото лице се предупреди за наказателната отговорност по чл.291 от НК и обеща да даде заключение по знание и съвест.

 

Подсъдимият М.В.К.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

 

На основание чл.274 и чл.275 от НПК съдът разясни на страните правата им, по повод на което искания, бележки, възражения и отводи към съда и секретаря не бяха направени.

 

ДАДЕ СЕ ДУМАТА НА ПРОКУРОРА ЗА ПРОЧИТАНЕ НА ОБВИНИТЕЛНИЯ АКТ

 

Прокурорът: Със защитника на подсъдимия постигнахме съгласие за решаване на делото със споразумение при следните условия:

Подсъдимият М.В.К., със снета по делото самоличност се признава за виновен в това, че на 18.09.2014 г. в гр. С., обл. Я, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ -„Удостоверение за завършен ІХ-ти клас в СОУ „*** на лицето М.В.К. ЕГН ********** ***, като употребил същия пред Директора на СОУ *** при подаване на заявление вх. № *** за продължаване на образованието си в СОУ *** за учебната 2014/2015 г. като за самото съставяне на документа не може да му се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316 ал.1 вр. чл.308 ал.2 вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55 ал.1 т.2 б.„б” от НК му се налага наказание Пробация, при следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и

- безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа в рамките на една година.

Разноските по делото се възлагат на подсъдимия. Моля, съдът да одобри така постигнатото споразумение, като непротиворечащо на закона и морала.

 

Адв. Г.: Моля да одобрите така постигнатото споразумение, което не противоречи на закона и морала.

 

Подсъдимият М.В.К.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам споразумението и неговите последиците. Съгласен съм с тях и декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

Подсъдимият:                                            

        /М.В.К./      

 

Прокурор:

               /М. И./

 

Защитник:

    /Адв. Г./

 

Съдът счита, че така постигнатото споразумение между прокурора и защитника на подсъдимия не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:    № 77/1.7.2015 г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор М. И. при Районна прокуратура – Ямбол и защитника на подсъдимия М.В.К. *** при горните основания.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия М.В.К. мярка за неотклонение „Подписка”.

ОСЪЖДА подсъдимия М.В.К. да заплати направените по делото разноски в размер на 210.20 лв., в приход на държавния бюджет, по сметката на ОДМВР – Ямбол.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 504/2015 г. по описа на ЯРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.45 часа.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        Съдебни заседатели: 1

Read 1201 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo