×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Румен Банков за таксата смет на сесията:

Неделя, 08 Януари 2017 06:50


Колеги, аз съм много доволен от обясненията, които кмета на общината даде. във  връзка с предложението, което направи и в последствие внесе по някакъв начин по-късно, но  така или иначе, вярно е и аз  мисля, че нашите съграждани ще го разберат това, 0.10 лв. на  ден не са нищо. В края на краищата всеки да прецени какво плаща и да сложи 40% отгоре на  това, което плаща, да ги остави тези 0.10 лв. Ако плаща 100 лв. такса, сега ще плаща 140  лв. Фирмите, ако плащат 1 000 лв., сега ще плащат 1 300 лв. Така че, всеки може да си  направи сметката, тук с 0.10 лв. да си говорим просто това е една манипулация. Аз съм  доволен от друго, че ако някой ни е гледал е разбрал, че кмета защитава цени. Разбирате ли,  живота се вдига, стандарта в града ни се вдига, живота е скъп, заплатите се вдигат.  Паричните потоци се вдигат, също се вдигат, но аз ще ви върна назад. Тук 2008 г. кмета  заяви, когато предлагаше такса смет, че няма луд, който да дойде да чисти за по-малко от 1  млн. лв. града ни, когато ние го чистихме за 700 000 лв., 800 000 лв. Можете да се върнете  назад и да го видите, аз това съм го запомнил. И тогава дойде една сливенска фирма заедно с  нашата общинска фирма и за три години пак беше обществена поръчка направена, взеха се 1 500  000 лв., мисля че беше тогава, защото той беше казал, че няма да дойде за по-малко от 1 000  000 лв. и той дойде, и накрая след 3 години единия съдружник в това дружество отчете 60%  печалба на година. Отчете в Сливен 1 500 000 лв., бог да го прости Радото. Какво излиза, че  в такса смет трябва да бъде само услугата, тогава имаше една голяма печалба и той я  декларира, защото му беше необходимо да я декларира. Отделно, че при нас не дойде печалба,  но това е вътрешно разпределение, не ме интересува. Но тогава смятайте на 1 500 000 лв.  имаше 60% печалба. Сега на 4 000 000 лв. колко ли ще са или 5 000 000 лв.? Престъпното,  това което сега защитава, че имаме договори и ние не можем да променим тези договори, и ние  сме поставени в една ситуация, когато решаваме, има една цена и ние трябва да стигнем до  нея. Ами лесно, цената е тази, делим на имотите и  получаваме промила. Елементарно, но  престъпното е друго, че когато се е обявявала тази обществена поръчка за трите години тя е  180% завишена от 2016 г. Това да се обясни. Защо прогнозната цена е била 6 300 000 лв.,  т.е. за година 2 100 000 лв. или 180% при 2016 г., 1 160 000 лв., 1 170 000 лв. Ето това е  номера, разковничето. когато се приемат тези 6 000 000 лв. и тези 180%, пак добре, че не са  ги вдигнали с 80%, намали ли са площите това, онова и накрая 40%. Да ни е честито на нашите  съграждани. И вие днес ще го гласувате, защото може и да не го гласувате. Да им е честито и  на фирмите. Да, те ще развиват бизнес с 30% отгоре, това е. В края на краищата качеството  на живот се повишава. От къде ще дойдат парите ли, ами именно от това. Значи още в самото  начало при залагането на поръчката, 80% е заложено повишение. вярно, те са били  малко по- скромни, малко  по-малко са вдигнали. Между другото в сайта никъде ги няма цените,  договорите ги има, но тях ги няма. Другото нещо е, което аз от пет, шест години ви поставям  въпроса, но никой не ми обръща внимание. Това е предварителното третиране на отпадъците.  Там е голямото крадене също. Започна от 300 000 лв., 400 000 лв., 700 000 лв., 900 000 лв.,  извинявайте. Ние имаме средства само тази година ще вкараме 775 000 лв. в този фонд по  сметката в Стара Загора. А колко имаме там, никой не е отговорил по време на комисиите,  каква е сумата. С тази сума ние не можем ли да направим една третираща, сепарираща  инсталация, и с която ние да си обработваме? Защо даваме, плащаме за боклука и подаряваме  това, което си е отделил там изпълнителя? За какво става въпрос? И имайте в предвид, че  това е и монополист, на който там му е съоръжението, правено там преди години, който земята  си купи от общината и фактически е само той е този, който може да направи такова нещо. За  каква обществена поръчка ми говорят пет общини, това, онова. Така че, няма да правим  предоговаряне, за да спестим тези 1 000 000 лв., които даваме там, ние можем да направим  една сепарираща инсталация. Нашето общинско предприятие може да направи и ние да  обработваме този отпадък и тогава ето ви 900 000 лв. Относно законосъобразността.  Предложението сигурно не е незаконосъобразно, но решението, което ние ще вземем е  незаконосъобразно. Това, което ви беше подчертано като решение на ВАС е за решението на  общинския съвет. Защото административния акт, който ние приемаме, а именно решението за  определена такса смет или данък, това е акта, който ние трябва да обявим и трябва да  обсъдим с гражданите, и тогава да вземем решението. Така че, това е проблема. И е хубаво  всички да се замислите, защото аз си мисля, че това също няма да остане незабелязано от  органите, които следят за законосъобразност на административните актове.

Проданов - репл. - Правя реплика на г-н Банков. Докато го слушаш ми мина една сянка, понеже  монополиста и ресурсите, които остават при него, дали ние не гласувахме една Наредба тук за  клошарите да не ровят по казаните, точно в полза на този монополист. Това е, което исках да  кажа във връзка с изказването на г-н Банков и искам да разсъждавам малко за тези 3 лв. на  месец. Тези 3 лв. на месец, това са две кисели млека или два хляба, всеки може да си  направи сметката, но това са и 1% от пенсията, която ние искаме в Народното събрание. Аз  няма да гласувам за това сметоизвозване и това повишаване на цента, докато минималната  пенсия на хората не стане 300 лв. Колкото до нерегламентираните сметища. Мисля, че не ние  трябва  да плащаме, за да се изчистват, а те трябва да се плащат от актовете, които нашата  общинска полиция е наложила. И искам да попитам във връзка с това колко акта има наложени,  понеже аз виждам хора, които да изхвърлят постоянно. Колко акта имаме ние наложени тук за  тази последна година от тази чудесна общинска полиция? И като завършек искам да кажа една  поговорка в отговор на поговорка казана преди това. Аз много обичам поговорки, каквото и да  кажем тук сития на гладния не вярва.

Славов - Мисля, че наистина, колкото и време да продължи този дебат и дискусия, поне аз  лично нямам избор и ще повтарям едни и същи неща на хората от Ямбол, на моите съграждани,  за да стане ясно къде е същината на проблема, за който спорим тук. А същината на проблема  е, че някой се опитва да се хареса на ямболлии по начин, който не е редно. Не може г-н  Банков, от трибуната на Местния законодателен орган - Общинския съвет, да излезете и да  направите толкова безотговорно изказване, че няма никакъв проблем ние да си направим една  сепарираща инсталация и на момента да спестим 900 000 лв., и че това е в интерес на една  фирма. Не го казвам да защитавам фирмата. По закон не само Община Ямбол, а всичките 265  общини са длъжни да постигнат едни цели, които, ако не ги постигнат ще трябва да плащаме  далеч повече отчисления и натоварването на хората ще стане още по-голямо като такса битови  отпадъци, защото тези пари от някъде трябва да дойдат. Защото държавата санкционира  общината, ако не е постигнала тези цели и затова аз съм направил предложението. Много лесно  звучи да кажете от тези пари в РИОСВ - Стара Загора ще вземем и ще построим. Нищо против  нямам г-н Банков. Готов съм да загърбя всякакви различия помежду ни, ако вие бъдете чоека,  който убеди г-н Димитров, който си е построил незаконната къща до депото узаконена 2006 г.,  да се съгласи да не жали процедурата по ПУП за изграждане на сепарираща инсталация на  община Ямбол и тогава ние наистина ще можем да вземем тези пари, и да я построим. Но г-н  Димитров, две години забави изграждането на регионалното депо, жалейки процедурата по ПУП-а  и парцеларните планове, затова че не искаше там да има депо, камоли сепарираща, камоли пък  компостираща инсталация, която по закон ме длъжни да имаме. Следващата година, ако не  направим компостираща инсталация за града пак търпим санкции. Следващата година всички ще  трябва да вземем отговорно решение за изграждането и на компостираща инсталация, която сме  длъжни да изградим по закона за управление на отпадъците или да използваме такава изградена  от някой друг. Но там пак опираме до това, че някой трябва да говори с г-н Димитров, да  бъде така добър да не жали. И тъй като аз знам че Вие сте много добър приятел и с г-жа  Стойка Желязкова, която тук в началото се опита да вкара безредие, със сигурност си   говорите и то много сериозно и с г-н Димитров, убедете го в интерес на града. Ако го  убедите, на момента стартираме процедура и тогава ще имаме собстветвена сепарираща  инсталация. Дали обслужването на тази сепарираща инсталация ще извършва Ямбол като община  или ще го възложим на друг оператор е следваща тема, която заедно ще решаваме, но първо  трябва да я има. А това, че ще спестим 900 000 лв. звучи безкрайно безотговорно, защото  дори и Вие знаете, че след като се изгради, някой трябва да я обслужва. Ние по тази логика  щяхме да спестим много пари, ако само изграждането на едно регионално депо беше решение на  проблема. Не, ние плащаме и на оператор, плащаме и по 18 лв. на тон. Тук също ще трябва да  плащаме за услугата и няма да спестим 900 000 лв., ще спестим много по-малко, ако изобщо  спестим някакви пари. Трябва да се направи разчета и да се каже. Според мен няма да спестим  нищо, напротив дори ще е в ущърб, но нека някой да направи разчетите. А колкото до сайта,  че никъде ги няма цените, ама много ви моля, ако искате още сега влезте през мобилния си  телефон, всички вече имат опции за интернет, ако ли не веднага, след като излезете от тук  влезте в интернет, на сайта и ще видите, че ги има единичните цени, длъжни сме по закон.  Недейте така безотговорно да го правите това нещо. Всичко останало, което коментираме със  задна дата мисля, че изобщо не е съотносимо към сегашния момент и не е необходимо да вадим  пак някакви политически дивиденти и да доказваме темата и тезата, която в момента ни касае.  А ние имаме един простичък проблем. Необходимо е да бъдат завишени цените. Да, може и да не  бъдат завишени, това беше третия вариант, но тогава със сигурност града ни ще бъде по- мръсен и по-малко приветлив, ама пак излезте и го кажете. Това са фактите, бъдете  откровени, излезте и кажете: "Ние не искаме да се вдигне, но града ще бъде по-мръсен. Това  е цената и ние ви призоваваме да проявите търпение и разбиране, няма да ви вдигнем по 3 лв.  на месец.“ И това е цената при 100 кв. м. жилище, при по-малките жилища 70, 80 кв. м.  цената е далеч по-малка, защото данъчните оценки са драстично по-малки. Това е едно много  голямо жилище на центъра и да не говорим че това е в ЦГЧ. Да не говорим, че едно време в  центъра и в ЦГЧ само определени другари можеха да си купуват такива апартаменти, и да  строят жилища. Така че, нека да не злоупотребяваме с това, станете и кажете.

Банков – лично засегнат - Колеги, аз наистина не знам защо г-н Славов ми спомена името и ме  обвини едва ли не, че тук искам да ви манипулирам по някакъв начин, и говори неща, които не  могат да станат. Например, за третираща инсталация, а в края той се опроверга като каза, че  може да се направи и че тези пари могат да се използват затова. Явно проблема е с цената.  Той не обясни защо е направил задание за година 2 010 000 лв. за почистване, там е 180%. И  той не обясни как на навремето, когато направи първата поръчка, първото сдружение, което  почистваше града над 1 000 000 лв., направи 60% печалба. И тази печалба 60% отиде в  сливенската фирма, дори не влезе в ямболската част, която участваше. А от тогава ние 2012  г. направихме 50% увеличение веднъж на таксата, сега наново правим 40% увеличение за  гражданите и 30% за фирмите. Да им е честито. Но 0.10 лв., 3 лв. или 30 лв. на годината са  допълнение към това, което гражданите ще плащат. Това не са въобще парите, той ще си даде  100 лв. и ще даде още 30лв., 40 лв. заради 40%. Това трябва да обясним, че завишението не  било много, ами като сложим и таксата, която досега се плаща, така че проблема е че 140%  излиза. Да, разбирам ви, че ме слушате, след като реагират по този начин. Но факт ли е, че  40% вдигате за гражданите, а 30% за фирмите? Факт, край.

Ст. Стоянов – Искам 20 минути почивка от имате на нашата ГС.

Ибришимов – Обявявам 20 минути почивка от 11.00 до 11.20 часа.

След почивката кворум 37 съветника в 11.20 часа.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на  гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 9                              въздържали се – 2

            Приема се.

Проданов – Гласувах „против“

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 11                            въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Додов - Гласувах „за“.

Стоянов - Гласувах „за“.

Ибришимов – И аз съм „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното  самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните  данъци и такси и чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и  цените на услугите на територията на Община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План- сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и  сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на  териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2017 г.:

Last modified on Неделя, 08 Януари 2017 06:50
Read 2952 times
Rate this item
(0 votes)

Последни новини

Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo