×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Георги Славов за заема от 17 млн. (просторно и обстойно)

Четвъртък, 14 Декември 2017 07:07Георги Славов, дами и господа, ОЛЕ!:

Мисля, че е редно по тази точка и аз самия да взема доста по-просторно отношение. А със сигурност виждайки как стартира тази сесия с колко много напрежение още от първата точка, ще предстоят доста емоционални и бурни дебати виждайки вече поляризацията на общественото мнение, в което няма лошо. Молбата ми е само преди да започна, не го приемайте като назидателен тон, молбата ми е така, както и г-н Додов, малко преди това призова, нека да говорим по същество с аргументи, без емоция и наистина да дадем на ямболии възможно най-доброто представяне на позициите дори и различни да са тезите, дори и различни да са за това, което предстои да се гласува. Предложението, което аз съм направил в качеството на кмет за това да се изтегли кредит, облигационен, инвестиционен. За 10 г. период на изплащане, с 2 г. гратисен период е продиктуван от факти и обстоятелства, които аз много просторно и обстойно заедно с колегите от моя екип разписахме в мотивите, с които и го внесохме в ОбС. Спазвайки процедурата направихме и съответното обществено обсъждане, на което също имаше много емоция в информационния бюлетин на общината, който е традиционно издание много подробно и обстойно също. Описахме и сведохме до знанието на ямболии онова, което предлагаме да бъде извършено с този кредит, който предлагаме ОбС днес да гласува. И мисля, че до тук, както и много голяма част от може би всички местни медии отразиха това мое предложение, тъй като процедурата е достатъчно дълга и тя е разписана по закон вече повече от месец в публичното пространство, това е една от основните ямболски теми. Защо го казвам преди да започна по същество. Защото дори и днес сутринта в началото на това заседание на ОбС, общинската съветничка Катя Георгиева, направи предложение да се отложи точката, за да има време и възможност хората да се запозная1т с този проблем, тъй като те незнаели. Мисля, че всичко възможно, аз като кмет и като администрация, а и с помощта на медиите и с ресурсите, които има общината сме направили, за да разясним, уведомим целия град и мисля, че това се получи. Дори, ако трябва да съм още по-детайлен, от трибуната на конгреса на БСП, г-жа Катя Георгиева, пред цяла България или по-скоро пред всички членове от цяла България на БСП, излезе и коментира въпросния кредит, който община Ямбол и кмета искат да теглят, т.е. пълна прозрачност и много добра информираност на абсолютно всички. Тъй като този конгрес се излъчваше пряко, след това по интернет също се въртя, няма лошо. И щеше да е много хубаво, ако беше казала няколко хубави думи за града. Защото той се развива брилянтно, а не да бъде оплют, но както и да е. Нормално е, когато има такова предложение към ОбС, което е директно предложение към гражданите на Ямбол, да се изтеглят едни не малко средства, да бъдат зададени няколко въпроса. Първия, защо искаме да теглим кредит? Втория, може ли да си позволим да теглим кредит? Третия, как във времето ще го връщаме този кредит, който искаме да изтеглим? Четвърто, какво искаме да направим с този кредит, за да има максимален ефект и полза за всички ни? И ред други въпроси, които сигурно в главата на всеки един бушуват, когато стане дума за една такава сериозно обществено значима тема. И заради това е хубаво, поне според мен и аз заради това ще се опитам да изчерпя част от тези въпроси поне, да бъде даден отговор на тях такъв, какъвто естествено всеки си дава за себе си, но и такъв, какъвто като хора, които сме призвани да защитаваме обществения интерес, максимално защитават обществения интерес. Първо, защо искаме да изтеглим кредит и защо аз ви предлагам като ОбС да го гласувате, и предлагам на целия град да изтеглим кредит. Живота ни подсказва, че каквато и възможност да имаме сами да си финансираме решаването на проблемите, а те в града и във всеки един град, във всяка една община и в нашия град включително не са малко, са необходими средства и то сериозни средства. В годините назад, вече станаха 10 г., откакто аз с гласуваното доверие на ямболии съм кмет и вие 2 г. в този състав на ОбС, сме решили не малко проблеми, за което ви благодаря. И целия град е благодарен за всичко онова, което се случва последните години убеден съм, но има и не малко още нови, които трябва да бъдат решени. Хубавото е, че ние в последните 2 г. с ОА, гл. архитект, директора на строителната дирекция, директора на дирекцията за програми и стратегии, с която дирекция подготвяме проектите за кандидатстване по европейските програми, зам.-кметовете и всички останали, които са ангажирани, като работа в администрацията, сме направили пълен оглед на значимите големи проблеми на града. Дефинирали сме ги, разписали сме ги и сме ги подредили по приоритет, защото това е най-правилния житейски подход, когато парите не стигат. Да има приоритетност и то по точни, ясни и обясними критерии. Първия и основния, от които е, че с не многото пари, които имаме е редно, макар и да не е най-справедливото, парите да бъдат инвестирани там, където ще се отразят върху живота на най-много хора. И така да се изчерпват проблемите, докато бъдат решени изцяло. След като дефинирахме всичките тези проблеми, ако се сещате, една голяма част, от които естествено са проблеми по благоустрояването и създаването на една качествено нова градска среда за живот в Ямбол. Ако се сещате миналата година с ваше решение и тази година, включително една голяма част от капиталовите разходи на общината бяха за проектиране по тези проблеми, които ние вече бяхме дефинирали, сведохме на вашето внимание и с ваше решение беше одобрен бюджета за миналата година и за тази година, за десетки обекти, по които се извърши и съответното проектиране. И чак, след като се извърши съответното проектиране, ние можехме да си създадем реална представа какви средства за строителство, благоустрояване и за решаване на проблемите са ни необходими, за да решим наистина сериозните проблеми на града. И то тези проблеми, които ямболии искат, а не онези проблеми, които всеки от нас седейки си на бюрото или на работното си място си мисли, че са големите проблеми на града. Когато видяхме, че ресурса е наистина прекалено голям, за да може да си позволим решаването на тези проблеми с текущите собствени средства на общината, логично и нормално стигнахме до извода, че е хубаво да осигурим по-сериозен финансов ресурс, с който те да могат да бъдат решени. Не за друго, а защото всички хора в Ямбол, ямболии без значение в кой край на града живеят, имат право на равнопоставено и еднакво отношение от нас, от мен като кмет и от вас като ОбС, да бъдат решени проблеми на града, които касаят целия град, и всеки един човек, който живее вътре в този град. Водени от тази логика, погледнахме дали имаме възможността да си осигурим такъв финансов ресурс, т.е. да си осигурим кредит. Кредита, както всеки нормален човек знае, това са твоите собствени пари, но взети в аванс, защото ти ги изплащаш в годините от своите собствени пари, но разполагаш с тях сега на момента и с тях можеш да решиш важни в случая за града проблеми днес, а не след две, три, пет или десет години. Когато направихме анализа, затова дали община Ямбол може да си позволи да изтегли кредит и в какъв размер, за да имаме яснота до къде можем да решим големите вече дефинирани, определени, проектирани, сметнати като стойност проблеми на града, стигнахме до извода, на база само на факти и реалности, че община Ямбол има такава възможност. И то пак не заради друго, а защото община Ямбол, както показаха последните данни, статистика, официално изнесени на сайта на Министерство на финансите е една от малкото общини в държавата в прекрасно финансово здраве. Много се радвам, че включително и колегите от БСП в началото на тази сесия, в прочетеното искане за отлагане на точката от дневния ред за кредита, признаха, че община Ямбол е в много добро финансово здраве и няма как да кажат нещо друго, при положение, че на сайта на Министерство на финансите в сравнителния анализ между всичките 265 общини в държавата по обективни критерии определени не само през закона за публичните финанси, а и определени допълнително детайлизирани от Министерството на финансите Община Ямбол към настоящия момент, за третото тримесечие е на 10 място от всичките 265 общини като финансово здраве и е измежду първите 5, които генерират най-сериозен бюджетен излишък и имат най-добри параметри. А тези 5 са София град, Пловдив, Бургас, Варна и Ямбол. Не знам дали някой ще си дава реална преценка и може наистина да осмисли факта, че никога досега в новата си история Ямбол, като община не е бил в по-добро финансово състояние. И това не може да се постигне със стискане на зъби, ограничаване или пестене или някакви такива крути мерки в рамките на пет, шест месеца или една година. Това е последователна, целенасочена политика, която ние провеждаме вече десет години или аз провеждам вече, толкова тази политика в качеството на кмет. Достатъчно рестриктивна, достатъчно ограничителна, но и достатъчно даваща възможност за решаване на проблеми на града, защото всичко онова, което се е случило до момента в града, не е довело до задлъжняване на общината, не е довело до едни прекомерни разходи, така както се случваше в един съседен Сливен, така както се случваше в един Перник, в един Смолян, в много други градове, напротив решавахме проблемите текущо и то не малко от проблемите на града са решени. След като беше направен този анализ и след като се съобразихме с ограниченията, които са наложени от закона за публичните финанси, че никоя община в държавата не може да тегли кредит по-голям от това, което може да връща, за да не изпадаме в състоянието на такива общини, които преди малко коментирах. И след като подредихме по приоритет всичките големи проблеми, така както сме ги дефинирали, предложихме на вашето внимание и на целия град, да се изтегли кредит в размер на 17 млн. лв., за 10 години период на връщане, с 2 години гратисен период. Като това влиза в рамките на максимума 12% и то в една от годините само. В максимума на 12% и то този максимум е само за 1 година от всичките тези 10 години за връщане на кредита, от ограничителната рамка която предлага Закона за публичните финанси 15%. А Закона за публичните финанси изрично вкара тази нова рамка, за да ограничи общините в едни неконтролирани мераци, да правят едни непремерени разходи и по този начин да задлъжнят местната общност и община с пари, които след това не могат да връщат и да обслужват. Община Ямбол има възможност да изтегли такъв кредит точно, защото е в прекрасно финансово здраве. Не да уплътним максимума, който е по закон е ограничен, а да остави един буфер, който за същия период 10 години плюс 2 години гратисен период предполага, че може да се изтеглят още около 5 млн. лв., но е редно те да бъдат буфер и резерв, ако не дава Господ се случи някакво природно бедствие, катаклизъм или каквото и да е друго, да има града резерв, който да може оперативно да реши със собствени средства при положение, че държавата последно време помага изцяло и на всички, което е много добър пример. Оттам нататък онова, което предложихме, което аз предложих като предложение за решение към вас за теглене на кредита е запълнено с конкретно съдържание, а то е пари да бъдат давани за ремонт, реконструкция, изграждане на цялото улично осветление на целия град, благоустрояване по един списък от 12 или 13 обекта и започване изграждането на видеонаблюдение в гр. Ямбол. Частично, тъй като проекта е за над 2 млн. лв. Частично, но така, че да имаме един голям цялостен проект, това частично изграждане да може да бъде продължено по този голям цялостен проект тогава, когато общината има необходимите средства. Тези проблеми, и трите, са най-големите проблеми, които касаят благоустрояването на града, защото уличното осветление е под всякаква критика и никога назад в годините не е правен цялостен такъв анализ, какъвто ние направихме. Цялостен проект, какъвто ние направихме, за цялостно решаване на проблема, което да позволи не само достъп на всеки гражданин на това благо улично осветление, защото има цели квартали, както е ул. „Пейо Яворов“ и други, които нямат осветление, но да го направи единна система, която да бъде управлявана единно по най-новите технологии, да се пестят необходимите средства, да се контролира правилно и да създава допълнителната сигурност на живущите в града. И за тези, които ползват транспорта, и за тези, които си карат колите, и за пешеходците. Видеонаблюдението е следващия фактор, който внася допълнителна сигурност и сме казали, че то ще започне от най-невралгичните точки на града - Бенковски, циганската махала, центъра и всички останали, които преценим по проекта. А благоустрояването на не малка част от публичните пространства, включват основните входно-изходни артерии на града. Не малко вече пъти сме ги коментирали и няма да се спирам в детайли. И такива пространства, както е пространството, района около поликлиниката, които касаят целия град, т.е. опитали сме се максимално да избягаме от възможността дори някой да си помисли, че някъде се прави нещо така, както назад във времето се говореше и сигурно още битува само, защото някой живее там. И съм убеден, че след всичките тези интервенции като благоустрояване, като местоположение, ако сега ги изговорим пак сигурно ¾ от общинските съветници живеят някъде в тези зони на интервенция или ще ги ползвате. Това го казвам в аванс, защото със сигурност ще има такива злобни коментари в последствие. Следващия въпрос е защо точно това предлагаме на вашето внимание и на вниманието на града. Ако вземете една статистика, която всеки може да вземе от вас като общински съветник, аз съм си я взел за тази година, безработицата в града. Говоря конкретно в града, не в областта. Януари месец безработицата е била 5,5%, юни месец е била 4,4%, края на октомври месец е 3,6%. Сега, в края на октомври е 3,6%, ноември сигурно е още по-малка, но статистиката още не е излязла. За октомври месец, средна за държавата 6,5%, почти два пъти по-ниска от средната за държавата. Което ще рече, че в Ямбол сме създали и ние с наша помощ, и вие като ОбС, и аз като кмет, и администрация, и всички ямболии естествено, достатъчно добри условия за развитие на бизнеса, щом като безработицата е толкова ниска. Само в София град може би е най-ниската безработица в държавата и тя е 2,2% към 30.10.2017 г. Но сами може да направите преценката при средна за държавата 6,5%, при 3,6% за Ямбол, какво значи 3,6% за Ямбол и 2,2% за София. Местния бизнес се е развил достатъчно добре, надявам се и ние да сме помогнали с малко, да не сме пречили, но гледайки онова, което се случва последните месеци как такива фирми като Миролио, аз и предния път го казах Тагара, Язаки си разширяват производствата. Нови инвеститори като Баумит, които с ваше решение ще направят следващата година, ще стартират новата си инвестиция на втория голям завод в Ямбол, т.е. запазва се местния бизнес и се разширява, и идват нови инвеститори, и не само в Ямбол, а и в близкия периметър около Ямбол. Както е най-големия логистичен център на Лидъл, на магистралата, но той е само на 6-7 км. от Ямбол и сигурно 90% от работещите там са от самия град. Общината сама по себе си няма нито правомощията, нито възможностите, нито задълженията по закон да открива нови заводи, нови предприятия или да създава нови работни места. Така, както в публичното пространство в последно време битуват не малко такива мнения защо тези пари не се дадат, за да открие нови работни места общината или нови производства и т.н. Не, общината е с много точно и ясно по закон дефинирани задължения. Общината трябва да създаде условията за реализиране и развитие на бизнеса, а не да развива бизнес и ние мисля, че сме ги създали добри. И след като виждаме, че крайния резултат от развитието на бизнеса, това е нивото на безработица е толкова ниско, което ще рече, че бизнес в Ямбол има и той е жив. Работа за хората има и ние сме създали необходимата възможност на този бизнес, както казах да го подпомогнем и да не му пречим. Остава другия голям проблем общината вече като административна единица пред кмета и пред вас като ОбС да решаваме заедно. А това е да създадем качеството на живот в онази част, която зависи от нас, а тя е градската среда. Тя изцяло зависи единствено и само от общината, кмета и ОбС, защото това са публични общински територии или частни такива в по-голямата си част, за които общината има преки ангажименти по закон. И когато съчетаем това, че хората имат работа с една добра градска среда, тогава наистина Ямбол би станал град достатъчно привлекателен за своите жители, така че те да не го напускат, да остават тук и да се развива, но и достатъчно привлекателен други нови в Ямбол, както и да не бъдем разкъсани от двата големи центъра Стара Загора и Бургас, които са само на 80 км. от града. Защото хората искат доброто качество на живот и добрата градска среда сега. В тази връзка си задавах много години въпроса стартирайки като кмет, защото заварих не в толкова цветущо положение града преди 10 години. Защо един Сливен в годините назад през социализма, а и след това в началото на демокрацията беше толкова по-добре от Ямбол? И тогава имаше един много елементарен отговор, който беше живата истина. Хората там, местната общност бяха намерили начина да се обединят в усилията си да постигат конкретни цели и си ги гонеха заедно. Последните няколко години, особено последния месец от всичко онова, което чета в медиите, а то в по-голямата си част е някакво озлобление спрямо това предложение мое за теглене на кредит, виждам за пореден път как ямболии или една част от опонентите нашите и моите, се опитват да разделят ямболии, така че за пореден път да не бъдем обединени в постигането на една хубава цел и това е наистина да направим Ямбол много по-добро място за живот, така както го искаме сега сравнен с останалите места около нас…(Банков – от място). Точно тук щях да кажа, че необяснимо за мен и поведението на БСП, благодаря, че ми напомнихте, щях да пропусна. И поведението на БСП в опита да вкара разделение сред ямболии. Това тук, което се случва не знам как да го обясня и онагледя, но бих го обяснил като едно спортно състезание, в което всеки се опитва да спечели представяйки своите си идеи по най-добрия начин, така че да бъде разбран по най-добрия начин от хората и те да го подкрепят. Ами винаги има един по-добър, който печели. Така, както наскоро Григор Димитров спечели и цялата държава му се радваше. Но и на неговия успех имаше едни злобни хора, които се опитаха да му оплюят успеха. И тука няма лошо колеги от БСП, няма лошо да плюете всичко онова, което правим, но резултатите са факт и не е редно да се опитвате да спъвате развитието на града само, за да постигате тясно партийни цели по начин, който да не дава на ямболии онова, което им е необходимо сега и в момента, а да им го дава някъде там в светлото бъдеще. Защото ние и аз съм израснал от онова поколение, където ни обещаваха светлото бъдеще ама така и не го стигнахме и пак хубаво, че не го стигнахме, защото щяхме да си отидем без да го стигнем. Живота ни продиктува, че е необходимо да направим това предложение, за да дадем импулс на града и качество на живот, каквото хората искат. А ние какво искаме, като качество на живот, което ви предлагаме, цялостно изграждане на осветление на града, всички по-големи пътни участъци, вътрешно-градски и магистрални улици да бъдат ремонтирани, да бъдат изградени велоалеи, в последствие да бъде изградена цялостната мрежа от велоалеи в града, да бъде дадена възможността хората да ползват алтернативния транспорт чрез велоалеите, да се увеличи по този начин качеството на живот, да се намалят вредните емисии, да дишаме по-чист въздух, да имаме по-голяма сигурност, за да са спокойни родителите, които искат и работят тук да си отгледат децата, когато ги водят на училище или в детска градина или обратно да пътуват по хубави улици, да са спокойни, че е светло и да са спокойни, че има видеонаблюдение. И това всичкото можем да си го позволим без да вдигаме данъци и без да обременяваме по никакъв начин хората с нещо допълнително, което финансово да им се отрази. Затова аз, ако съм на мястото на БСП, при положение, че хората три пъти са ни подкрепяли в избора и явно доволни от това, което аз като кмет и ПП ГЕРБ като такава в Ямбол е успявала да удовлетвори като техни очаквания бих се радвал и бих подкрепил усилията, а не да търся начин как да спъна развитието на града измисляйки си едни изкуствени доводи, които са далеч от реалността в живота. Онова, което сме си начертали като план е, че ако вие подкрепите това решение, ако не се заигравате със страховете на хората, ако не използвате всички възможни политически инструменти, за да спрете това, както вече го използвате, говоря за колегите от БСП, в следващите две години 2018 г. и 2019 г., за града ни ще има един огромен импулс за развитието му. Това допълнено с всичките онези проекти, които сме защитили да бъдат финансирани с европейски средства ще даде категорично качествено нов облик на града. Съвсем ново самочувствие на ямболии и онова, което по-умните от нас са казали, че градската среда и изобщо средата възпитава, нашите деца ще растат в такава среда и ще бъдат възпитавани в такава среда. Много голяма част от хората излязоха в чужбина и се върнаха по екскурзии, други останаха, една част от тях се връщат, пак заминават, всички виждат онова хубавото, което е построено и го искат, и ние нямаме правото само, защото искаме да спрем някакъв процес, защото той е политически продиктуван, да ощетим своите съграждани. И с което завършвам в тези уводни думи. Конкретиката е описана в тази дебела папка с много приложения, която е на вашето внимание като общински съветници, с всички обекти и с всички приложения вътре, от които е видно, че ние и към момента плащаме 1 200 000 лв. и 1 300 000 лв., а в някои от последните три години 1 500 лв. и нагоре текущи пари, за да обслужваме европейските проекти, канализацията на Каргона, заради която изтеглихме 2 300 000 лв. и всичко онова хубаво, което се случва в града. Сега с този кредит, който ви предлагам на вашето внимание ще плащаме над тези 1 300 000 лв. или 1 500 000 лв. още 500 000 лв. или 600 000 лв. на година, а не тепърва от тук натам да започваме да плащаме по 2 млн. лв. Не, ние и сега ги плащаме тези 1 500 000 лв., т.е. почти с нищо няма да се обремени финансовото състояние на общината. А, ако погледнете само за последните 3 години колко реални проблема сме решили със собствени средства, ще ви стане ясно, че общината има този финансов ресурс. Ако тепърва сега трябва да извадим 2 млн. лв., за да обслужваме кредита без никога досега да сме ги вадили, а казваме, че вадим 2 млн. лв. всяка година за поддръжка на уличната мрежа примерно, това означава, че от другата година, да не поддържаме уличната мрежа, защото тепърва ще вадим тези пари, с които досега сме вадили за поддръжката на уличната мрежа. Да ама то не е така, ние и към момента сме ги плащали тези 1 500 000 лв. и само още 500 000 лв., 600 000 лв. трябва да извадим повече. но, ако погледнете начина, по който се събират данъците ще видите, че една част от тях вече са наваксани от преизпълнение на събирането на данък сгради и на данък МПС. И за онези, които сигурно ще се упражняват, че в Ямбол няма хора и не са останали, че това е безпредметно, безсмислено, града си отива, така както преди малко чухме г-н Банков, че не ни е необходима нова болница, не ни е необходима нова спортна зала и т.н., не е вярно. В момента в Ямбол при 70 хил. жители, 73 хил. или 74 хил. жители по статистика, при реално живущи 65 хил. жители има 27 хил. регистрирани автомобила. Нали сте наясно, че всяко семейство в момента, което има дете има по един може би и по два автомобила, може и повече, и иска сутрин да си заведе детето на училище, но да тръгне от осветената улица пред блока, да върви по осветената улица с автомобила, пешеходната пътека да бъде осветена, за да бъде сигурно детето му, че няма да го блъсне кола, както на Бургас блъснаха дете и умря, че улиците няма да имат дупки. А към всичко това, като добавим онова, което сме направили назад в годините, ремонта на училищата, на детските градини. В момента тече ремонт на училища и детски градини, почти всички училища вече са отремонтирани и ни остават още малко детски градини и ясли. Това качество на живот, което искат не само младите хора, а и по-големите, а и всички ние, ще бъде осигурено. Затова молбата ми е да подкрепите това мое предложение, защото с него всъщност ще предопределим не само развитието на Ямбол в следващите над 10 години, с него ще дадем и огромен импулс ямболии, младите хора, да останат тук. Ямбол да стане притегателно място за живот, да идват нови хора млади тук или да се връщат тук. И наистина, ако мислим с главите си и с трезвия разум за бъдещето на града, за бъдещето нашето и на по-младите от нас е редно сега да направим, каквото е необходимо. А не, както пак битува в публичното пространство, че всяка година ние може да вадим по 2 млн. лв. и след 10 години ето ви ги 20 млн. лв. и пак сме решили същите проблеми. Е да ама след 10 години, след 10 години всеки един от вас ще е с 10 години по-голям. Ученикът, който е 7 клас ще бъде студент и няма да е в града, някои от нас може и да не сме тук на този свят. Никой не знае нищо за след 10 години. Живота върви сега и ние имаме възможността сега да го решим този проблем. Точно, защото аз като кмет и с ваша помощ като ОбС съм наложил тази хем рестриктивна, хем ефективна програма за управление на града, така че да сме финансови отличници в държавата и да сме инвестирали много пари, много повече, отколкото големи градове около нас са инвестирали в благоустрояването на града си. И затова ще ви призова да подкрепите това мое предложение точно в името на бъдещето на Ямбол, на бъдещето на нашите деца и внуци, и на бъдещето на развитието на Ямбол като един от големите и сериозни центрове в държавата, какъвто той се очертава вече да бъде.

Копи пейст от Протокола на сесията на ОбС Ямбол.
Ако си прочел и това наистина благодарим...Значи си стигнал до края!

 

 

 

Read 1411 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo