×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Отново сигнал до Сметната палата да одитира 17 милионния заем Featured

Вторник, 06 Февруари 2018 20:42

 

До Цветан Цветков

Председател на Сметна палата на РБ

 

 

Копие: До Георги Начев

Директор на АДФИ

 

До Сотир Цацаров

Главен прокурор на РБ

 

До Цвета Караянчева

Председател на Народно събрание на РБ

 

До комисиите на Народно събрание на РБ

 

До депутатите от 31 МИР Ямбол

 

До националните медии

 

До Ямболските медии

 

ПОВТОРЕН СИГНАЛ

         от група граждани - гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

           

            Относно: Ваш Изх. № 94-00 – 1082 / 29.12.2017 г.

 

 

            Уважаеми г-н Цветков,

            Уважаеми г-н Начев,

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаема г-жо Караянчева,

            Уважаеми дами и господа народни представители,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            Отправихме сигнала си до Вас г-н Цветков, поради това, че е налична съдебна практика, която препраща контрола на решенията на Общински съвет по поемане на Общински дълг изрично към Сметната палата на РБ, а не както е обичайно към подопечния Административен съд така, както е вменено

           

            и в Закона за общинския дълг:

            Чл. 10. Сметната палата осъществява одит върху възникването и управлението на общинския и гарантирания от общината дълг и използването на дълговите инструменти.

             и в Закона за сметната палата:

Обхват на одитната дейност

               

                Чл. 6. (1) Сметната палата одитира:

            ...

  1. 4. бюджетите на общините;

            ...

            (2) Сметната палата одитира и:

            ...

  1. 7. възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, общинския дълг и използването на дълговите инструменти;

            Още от самото възникване! А не както цитирате в отговора си до нас г-н Цветков , че някога отдалечено във времето (не по рано от 2019 г., защото не сте планирали за 2018 такъв одит) ще извършите одит. И ако има нарушения, за които ние Ви сигнализираме СЕГА какво ще направите? Ще накажете Виновния с 1 000 (ХИЛЯДА) лева? За неправомерно похарчените 17 000 000 (СЕДЕМНАДЕСЕТ МИЛИОНА)лева??? Или ОДИТ след ТРИ ГОДИНИ, ЗА ДА НЯМА ОСНОВАНИЕ ДОРИ И ДА БЪДЕ САНКЦИОНИРАН???

            Мислите ли, че по този начин сте в полза на обществото, което чрез парламента Ви е гласувало нашето доверие и което Ви плаща заплатите?!

 

            Из Закона за сметната палата:

 

Статут

 

            Чл. 10. Сметната палата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

 

Бюджет


            Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Бюджетът на Сметната палата е самостоятелна част от държавния бюджет.

            Чл. 13. (1) Сметната палата се ръководи от председател.


            ...

            (3) Председателят получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание.            Законите в Република България са за всички и няма как всеки един закон от тях да бъде самостоятелен и да игнорира действието на останалите закони или да бъде над някой друг закон.

            Искания заем е 20 000 000 (ДВАДЕСЕТ МИЛИОНА С ЛИХВИТЕ) ЛЕВА за ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ??? ТОВА СА ТРИ ОБЩИНСКИ МАНДАТА!!!

           

         ПО ТАЗИ ЛОГИКА КАКЪВ Е ПРОБЛЕМА ЗАЕМА ДА Е 1 000 000 000 (ЕДИН МИЛИАРД) ЛЕВА ЗА 500 (ПЕТСТОТИН) ГОДИНИ ИЗПЛАЩАНЕ??? ЩОМ ДРУГИ ЩЕ ГО ИЗПЛАЩАТ???

 

            Уважаеми г-н Цацаров,

 

            Отправяме писмото си и до вас за да се информирате и проследите как ръководителите на държавните институции изпълняват вменените им по закон задължения.

 

            Уважаеми г-н Цветков,

 

            В очакване да преразгледате решението си и да изпълните вменените ви задължения в Закона за общинския дълг и не само.

 

            Уважаеми г-н Начев,

 

            Отправяме сигналаси и до Вас в случай, че Сметна палата откаже да изпълни вменените и по закон задължения! Защото съвсем скоро може да е късно!!!

 

            Уважаема г-жо Караянчева,

         Уважаеми дами и господа народни представители,

 

            Обръщаме се и към Вас, защото вие сте тези, които избират председателя на Сметната палата на РБ и той се отчита пред Вас по закон!!! Акакво ли ще отчете в този случай???

 

            Из Закона за сметната палата:

           

            Чл. 2. (1) Сметната палата е независима при осъществяване на своята дейност и се отчита пред Народното събрание.

            (2) Дейността на Сметната палата се основава на принципите на публичност и прозрачност.

            ...

            Чл. 4. Основна задача на Сметната палата е да допринася за доброто управление на бюджетните и другите публични средства, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за използването на средствата съгласно принципите за законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност и за достоверното отчитане на изпълнението на съответните бюджети.           
А може би и на НАВРЕМЕННОСТ???

         ДАЛИ НЕ Е ВРЕМЕ ДА КОРИГИРАТЕ ЗАКОНА ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА ДА Е В КРАК С ВРЕМЕТО И В ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО???                   

            Приложено Ви изпращаме ПЪРВИЯ си сигнал до Сметна палата на РБ и Областен управител на Област Ямбол И ОТКАЗА НА СМЕТНА ПАЛАТА ДА ОТИДИРА ВЪПРОСНАТА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ЗАЕМ В РАЗМЕР НА 17 000 000 ЛЕВА ОТ ОБЩИНА ЯМБОЛ.

 

 

                                   С уважение: 

                                                           Александър Петров ..................................

 

 

                                                           Борислав Пехливанов..............................

 

 

                                                           Каньо Канев..............................................

 

 

                                                           Иван Кърцъков...........................................

 

 

                                                           Красимир Стойчев............................................

 

 

                                                           Рафаел Калдерон..........................................

 

 

                                                           Тодор Михайлов ...........................................

 

 

                                                           Драгомир Димитров ...................................

 

 

                                                           Станимир Иван

Read 2000 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo