×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Аналитично и с документи. Усвояващите искат да скрият краха на Славов. Не може бе, управляващи!

Неделя, 06 Май 2018 09:25


И как ИбриШимов грубо нарушава Правилника, дерибейства.. Искал бил бил да чуе. Ами и ние искаме да има журналисти с камери на сесиите, приемен ден на кмета за граждани, отчети на председателя на ОбС - ама ИбриШимов не го иска това. Маша ли е на Славов или нещо по-така? Но от БСП не му искат оставката - що ли? Ибри, разликата между дивака и цивилизования човек е, че вторият има и спазва писани закони.

Сивкова - В предходните години, съветниците в Общински съвет- Ямбол, сме били единни и е имало съгласие за реализация на проект за изграждането на регионалото депо Ямбол и за рекултивацията и закриването на старото сметище на община Ямбол. През времето на строителство не сме създавали дискомфорт на управляващите и проявявали съмнения, свързани с изграждането на двата обекта. По време на експлоатацията, от декември 2015 г. до сега не сме поставяли под съмнение европейското финансиране. В резултат на действията на Община Ямбол имаме рекултивирано старо сметище - собственост на Община Ямбол и се управлява от Община Ямбол и Регионално депо - собственост на община Ямбол, с оператор по комплексно разрешително - Община Ямбол, което се управлява от Регионално сдружение на 5-те общини – Ямбол, Тунджа, Стралджа, Сливен и Нова Загора.

Какво се промени, че да искаме Временна комисия? През целия период на експлоатация на депото кметовете на 5-те общини не предоставяха публична информация за действията си по управление на регионалното депо, което беше в нарушение на ЗУО.

През февруари 2018 г. кметът на община Сливен официално публикува протоколи от заседанията на Регионално сдружение РЦУО – Ямбол, от които стана ясно, че има два проблема - депото е наводнено, налага се да се източват и транспортират в ПСОВ Сливен мръсни води - инфилтрат в огромни, необясними количества, без да е предвидено по технология, което води до разходи на общините около 500 000 лв. и депото се запълва с бързи темпове, по-бързо от предвиденото. Кметовете са притеснени и не става ясно какви действия набелязват за решаване на проблемиге.

По същото време, също през м. февруари, изпуснаха да изтичат замърсените води от регионалното депо директно в отводнителната канавка за чисти, повърхностни води. Последваха проверки и предписания от контролните органи от Стара Загора и Пловдив, и от тях стана ясно, че трета година те правят едни и същи предписания към Община Ямбол за предприемане на мерки за спиране замърсяването на водите от Регионално депо Ямбол, но тези мерки не се изпълняват.

От получени документи по Закона за достъп до информацията става ясно, че изтичане на замърсени води е било проблем през 2016 г., когато на Община Ямбол не е разплатена сума от около 3 млн.лв. при окончателно разплащане на проекта. Сумата е разплатена след заведено дело и подписано извънсъдебно споразумение, въпреки, че било ясно в началото на 2017 г., че проблемът не е решен.

Искаме Временна комисии за изясняване на състоянието на двата обекта, защото трета година не се вземат мерки за спиране замърсяването на подпочвените и повърхностните води от Регионално депо за отпадъци Ямбол, защото двата обекта - Рекултивирано старо сметище и Регионално депо Ямбол са собственост на Община Ямбол и по закон трябва да се управляват в интерес на населението и с грижата на добър стопанин, защото на заседанията на РЦУО – Ямбол, Община Ямбол не е поставяла и не са разглеждани мерки, а и не са набелязани дейности за спиране на замърсяването.

Трета година се замърсяват подпочвени и повърхности води от Регионално депо Ямбол и отново е поставен срок за изпълнение на мерките за спиране на замърсяването. Пак ли няма да ги изпълни Община Ямбол?

Затова искаме комисия, защото не може като общински съветници да стоим безучастни н да наблюдаваме как се замърсява околната среда, как органите правят предписания и те не се изпълняват. В полза на гражданите е да реагираме и да искаме мерките да се изпълнят.

Няколко думи накрая, за становището на кмета. Не е работа на кмета да се меси в дейността на общински съвет като дава мнение дали да избираме временна комисии или не. Естествено, че няма да иска работата му да излезе на показ, защото предмет на комисията ще са действията на кмета и неговата администрация. Но в тази унизителна ситуация ни постави председателя на ОбС с искането на становище от кмета.

Г-н Председател, действието Ви е скандално и уронващо авторитета на ОбС като демократичен орган на местното самоуправление.

Надяваме се да подкрепите предложения проект за решение за избор на времеина комисия.

Ибришимов – Г-жо Сивкова, веднага ще ви кажа като лично засегнат от това, което казахте, че вие всички няколко пъти, ваши колеги повториха днес колко е важно да се спазва правилника. Това правя и аз, откакто съм председател на ОбС и в правилника си пише, че когато вносителя не е кмета, председателя на ОбС може да поиска становище. Аз лично искам да чуя и другата страна, а не само вашата. Едни хубаво написани и казани думи от Вас могат да бъдат абсолютно неверни и да заблуждават ОбС. Така че аз искам общинските съветници да получат двете страни на гледната точка, не само една и да бъде само вашата, това е презумпцията, от която съм изхождал. Така че, това е по вашето обвинение.

Костадинов – Комисията ЗОРПК разгледа предложението от групата съветници относно избора за ВК за проучване и изготвяне на доклад за експлоатационното състояние на клетка едно и не прие предложението. Гласували са „за“ – 2, „против“ – 2. Относно предоставеното становище от кмета становището са гласували „за“ - 3, „против“ – 1.

Сивкова – Уважаеми г-н Председател, след миналото заседание вече си ходя с правилника. Искам да Ви напомня, че председателя дава дума на вносителите, на председателя на водещата комисия, а след това на съветници за изказвания и въпроси към вносителя...

Ибришимов - Да и точно това направих.

Сивкова – Да, но нямате основание да давате дума на кмета на общината.

Ибришимов – Да, обаче понеже в една от първите точки Ви послушах и не дадох думата да се отговори на вашия реторичния въпрос, на наш колега. Този път аз самия искам да чуя отговор на това, което Вие задавате и искам да разбера това дали е така или не, за да знам как да гласувам и предполагам, че повечето общински съветници ще искат да чуят другото становище. Вашето го разбрахме, написали сте го много хубаво, прочетохте го, казахте го много хубаво. Аз искам да знам другата страна и на това, което поставихте също като допълнителна мотивация. Вие казахте още много неща, които не бяха написани и аз искам да чуя дали това е така наистина.

Сивкова – Първо, искам да кажа, че обикновено, когато стана и говоря, след мен започват да се правят изказвания, че говоря лъжи и неистини. Всичко, което казвам е документирано в съответните документи и те ще бъдат предоставени…

Ибришимов – Значи няма от какво да се страхувате. Е, тогава какъв е проблема?

Сивковка – Не, никакъв проблем няма и искам да бъде записано в протокола, че Вие нарушавате правилника за работа на ОбС.

Ибришимов – Напротив, искам на всички общински съветници да им е ясно за какво става въпрос.

Костов – проц. – Г-н Председател, аз считам, че в правилника не е изрично забранено. И в духа, в който говори до преди малко г-жа Сивкова за демократичност, не считам че Вашето мнение г-жо Сивкова, трябва да бъде единственото, което трябва да прозвучи от тази трибуна.

Ибришимов - Благодаря г-н Костов, но няма нужда от тази ваша подкрепа в момента. Аз вече казах, че ще дам думата на г-н Славов и искам да чуя, предполагам и вие самите другата страна, за да знаете как да гласувате. Аз самия искам да знам това.

Read 1825 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo