×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

НЕ СПРЯХА ДА ЯХАТ НАРОДА... Featured

Вторник, 15 Септември 2020 06:53


Докато сме по площадите и искаме оставката им, управляващите пробутват закони и наредби, с които бъркат в джоба ни по всевъзможни начини.


Последно решили да плащаме на ПОСРЕДНИК, когато искаме електронна услуга от администрацията. Той щял да ни разяснява за услугата, да ни изготвя заявленията, да ги входира в администрацията и накрая от него да си получаваме документа, който искаме. И си плащаме и на него и на администрацията.


Това пише в скандален проект на наредба за електронните административни услуги, публикувана за обществено обсъждане.


Абсолютно ненужно и срамно при толкова пръснати пари за обучение на чиновниците!
Но е направено за да са на държавната нахранилка наши хора, Посредници, на които ще се осигури място, от което да доят народа и да им е сигурен бизнеса, защото ще имат договор с държавата. Измислили са ниша, в която да наместят такива, с които утре ще делят! На наш гръб!
Засега електронното управление не е тръгнало, само пари наливат. Но си подготвят документите и лошо ни се пише на нас, гражданите.
И защото един месец имаме право да даваме мнения, написах моето в Портала за обществени консултации.
Направете го и вие! Колкото сме повече, и недоволстваме, толкова шансът им да ни прекарат намалява!

 

Становище
по проект за Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните информационни услуги.
Считам, че е в нарушение на закона, нецелесъобразно и е в щета на публичния интерес въвеждане на фигурата на ПОСРЕДНИК, във взаимоотношенията между администрациите и гражданите, по повод заявяване и предоставяне на административни услуги. / Раздел ІІІ Заявяване и предоставяне на електронни административни услуги чрез посредник/
Мотиви:
Независимо, че визираните в този проект на Наредба услуги се извършват по електронен път, те по своята същност са административни услуги и като такива редът, организацията за тяхното предоставяне и изискванията към тях са регламентирани в Закона за администрацията и Наредбата за административното обслужване. Там е регламентирано извършването им от администрациите, без посредници.
Администрациите имат капацитет, обучени са, в т.ч и по европейски програми, и кадрите им имат съответната техническа и компютърна грамотност за да работят с гражданите без посредници.
С проекта за Наредба се създава частен посредник между администрацията и гражданите, което обезсмисля основен принцип визиран в чл.2 на Закона за администрацията, а именно- откритост и достъпност на администрацията. Описаните в Раздел ІІІ / чл.43, ал.2/на проекта за Наредба задължения на посредника са същите, които има и администрацията, според Закона за администрацията и Наредбата за административното обслужване. На лице е дублиране на задължения, което създава възможност за предоставяне на некачествени услуги чрез неспазване на срокове и размиване на отговорност между администрацията и посредника. Услугата чрез посредник се оскъпява за гражданите.
Няма регламент в проекта за Наредба за глоби и санкции към посредника. Явно се разчита на евентуална защита чрез договора с директора на Държавна агенция” Електронно управление”, което създава несигурност и съмнения у гражданите, че ще са защитени интересите им и личните данни.
В публикуваните на сайта Доклад и Предварителната частична оценка, никъде не е обоснована необходимостта от ПОСРЕДНИК при заявяване и предоставяне на електронните услуги.

инж. Мариета Сивкова

Read 435 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo