×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Пейнтбол игри по проект „Пъстра палитра-иновации за приобщаване“

Сряда, 30 Март 2022 06:16

На 25 март 2022 г. се проведоха пейнтбол игри в изпълнение на Дейност 4 „Пейнтбол на село – в училище и детската градина“, по проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване“, Регистрационен номер на договора BG05M2OP001-3.014-0003-C01, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез водено от общностите местно развитие BG05M2OP001-3.014 „МИГ –Тунджа – мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“.

Домакини на интерактивните дейности бяха Начално училище „Св. Климент Охридски“, с. Крумово, община „Тунджа“ и Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза, община „Тунджа“, а организатор и изпълнител е „ЯША-Я“ ЕООД, гр. Ямбол.

Пейнтбол игрите се реализираха в различен формат и конфигурации, като в тях участваха над 80 ученици, родители и учители. Интерактивните игри насърчиха екипността, отборността, общностния дух и стратегическото мислене. Подобри се взаимодействието и комуникацията между училищните общности – деца, ученици, родители и екипа на образователната институция.

   Участниците в пейнтбол игрите не само се състезаваха и забавляваха, но след всяка игрова дейност споделиха мнение по важни теми за развитието на училището, образованието и училищната общност. Коментирани са предизвикателствата и възможностите за промяна на училището и образованието в контекста на продължителната пандемия COVID-19.

Изразена е готовност за реализиране на благотворителни инициативи в подкрепа на деца и възрастни, страдащи поради пандемия, война, бедствие или бедност. Ангажирането в хуманитарни каузи, с цел подкрепа на уязвими общности и за един по-добър свят, безспорно водят до промяна във всеки човек, който участва и му дават възможност да прояви своите добродетели в полза на другите.

Акцентите, изводите и формулираните предложения от проведените общностни дискусии са протоколирани и ще бъдат представени на вниманието на ръководтвото на училището и в общината.

 

Read 154 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo