×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Нагли! От "Шарлатаните" цитират Закона, докъдето им отърва на тях...

Неделя, 05 Май 2024 12:07

Шарлатанското мислене на Пепетата им стига до там да се вихрят ентусиазирано в социалните мрежи и да се опитват да убеждават съгражданите ни колко справедливо са ползвали без пари общинско помещение. И че който се е усъмнил, лъже!

На хардварчетата четенето без разбиране и цитирането откъслечно на законите, само доказва нивото на политическа и административна грамотност.
Свикнали са те да определят кое е законно и дори да фалшифицират, ако не им е изгоден закона, както научаваме от медиите.
Но да напомня, че има държавни органи, които проверяват и се произнасят накрая, без емоции!
А хората вече трудно могат да бъдат заблудени какво представляват те!

Мариета Сивкова

 

Сега ФАКТИТЕ:

Ето поста на госпожата, която ни упреква, че поредно пишем глупости и цитира Закона за политическите партии.

 

 Да я видим по-хубао Радостина Драгнева - Томова, която пише това.Но , де факто,   този член на ЗПП няма само две алинеи, има и трета, която определя РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ
Но госпожата на снимката не го забелязва. ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

 

Законът за общинската собственост пък, посочен в алинея трета гласи

 https://lex.bg/laws/ldoc/2133874691

 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) (1) Имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка.
(2) Имотите по чл. 3, ал. 2, т. 2 се управляват от кмета на общината, съответно от кмета на района, от кмета на кметството или от кметския наместник по местонахождението им.
(3) Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.
(4) Редът за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и вещи - общинска собственост, се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Имотите и вещите - общинска собственост, които не са предоставени за управление на други лица, се управляват от кмета на общината.
(6) Когато нуждата от предоставения имот отпадне или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл. 11, имотът се отнема със заповед на кмета на общината.
 

А съответната Наредба на Общинския съвет на Ямбол повелява
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ)

Чл.31. (1) Със заповед на кмета, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, се предоставят безвъзмездно помещения – частна общинска собственост, за осъществяване на дейността на политическите партии, по смисъла на чл.31 от Закона за политическите партии. (2) Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до Кмета на Общината и се придружават от документи за регистрация на политическата партия и за учредяване на общинската й структура, както и данни за представянето й на последните избори за народни представители издадени по надлежния ред. (3) Кметът на Общината издава заповед и сключва договор за наем със срок до началото на мандата на следващото Народно събрание.
.


 

Та, повтаряме питането си от материала
ПеПета подвели и кмета на Ямбол?
http://yambolnews.net/drugosti/item/52790-2024-05-02-10-11-02

 

След като се учредили официално през март 2024 г Как тогава, преди една година, им е предоставено безвъзмездно общинско помещение на ул.“Цар Иван Александър“, когато те не са имали учредена структура?! Какъв документ е представен+

 

Учудващото е, че сред харесалите  поста на работещата в училище П.Р. Славейков / при Илияна Бицома, дългогодишен заместник кмет на Георги Славов/  Радостина  Драгнева-Томова / е и името на избраната за общинския председател на ПП-тата Красимира Атанасова...нехардварски, ама юрист.

 

 

 

Read 688 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */