×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

117 ПЛАНУВАНИ ДЕЛА В СЪДИЛИЩАТА В ЯМБОЛ

Понеделник, 13 Ноември 2023 08:31


тази седмица. Най-много, нормално, са в Районния съд, най-малко в Административния съд. Единственият съд, който публикува редовно и пълно "съдбата" на делата е Административния. От година, публикации за Решенията на Районния съд в сайта на Съда публикации липсват. Някои от съдиите вн ОС Ямбол спазват процедурата да публикуват актовете си. Най-вече - председателят на Съда.

 

 

В СЪДИЛИЩАТА В ЯМБОЛ ТАЗИ СЕДМИЦА

№ Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 Административно дело 288 / 2023 С. Г. М. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ХАСКОВО ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 13.11.2023 09:00
2 Административно дело 321 / 2023 КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-ГР.ТОПОЛОВГРАД ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 13.11.2023 10:30
3 Административно дело 322 / 2023 В. И. С. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-ГР.ТОПОЛОВГРАД ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 13.11.2023 14:00
4 Административно дело 331 / 2023 Д. Д. М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-ГР.БОЛЯРОВО СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 15.11.2023 10:00
5 Касационно административно наказателно дело 97 / 2023 В. Я. В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ, НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР ЕЛХОВО КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 16.11.2023 09:00
6 Касационно административно наказателно дело 103 / 2023 И. П. Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 16.11.2023 09:00
7 Административно дело 286 / 2023 ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГР.СТРАЛДЖА ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 17.11.2023 09:30
8 Административно дело 218 / 2023 Д. Ж. Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 17.11.2023 10:00
9 Административно дело 86 / 2023 АФИА ФАРМА ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ГР.СОФИЯ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 17.11.2023 10:30
Адрес

8600, гр. Ямбол

ул. Александър Стамболийски №4

 

ОКРЪЖЕН СЪД ЯМБОЛ

№ Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 Наказателно дело от общ характер 319 / 2023 Окръжна прокуратура - Ямбол, Д. С. Л. М. Ж. Д. Петранка Стоянова Жекова 13.11.2023 09:30
2 Въззивно гражданско дело 400 / 2023 П. С. Ч. Т. Л. Т. Красимира Веселинова Тагарева 14.11.2023 09:30
3 Въззивно гражданско дело 313 / 2023 П. И. Н., П. Т. Т., М. Т. П., Д. С. Н., М. П. Н., И. П. Н., С. П. Н. Й. К. М. Красимира Веселинова Тагарева 14.11.2023 09:30
4 Въззивно гражданско дело 402 / 2023 Т. А. Р. В. Х. В. Красимира Веселинова Тагарева 14.11.2023 09:30
5 Въззивно гражданско дело 386 / 2023 В. В. Г. П. Х. М. Красимира Веселинова Тагарева 14.11.2023 09:30
6 Въззивно гражданско дело 393 / 2023 ТРАНС РУСИНОВ - 1 ЕООД ТОПАЛОВ ГЛОБАЛ СПЕД ЕООД Яна Вълкова Ангелова 14.11.2023 10:00
7 Въззивно гражданско дело 406 / 2023 К. Х. Г. ЕОС МАТРИКС ЕООД Яна Вълкова Ангелова 14.11.2023 10:00
8 Наказателно дело от общ характер 315 / 2023 Окръжна прокуратура - Ямбол Т. Р. Г. Гергана Желязкова Кондова 14.11.2023 10:00
9 Въззивно гражданско дело 299 / 2023 М. П. Д., М. К. Г., А. Г. А., Р. Х. Х., Г. Х. Х., П. Д. И. Яна Вълкова Ангелова 14.11.2023 10:00
10 Въззивно гражданско дело 405 / 2023 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД АГЕНЦИЯ " ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Галина Иванова Вълчанова Люцканова 14.11.2023 10:30
11 Въззивно гражданско дело 399 / 2023 М. Д. Д. СИТИ КЕШ ООД Галина Иванова Вълчанова Люцканова 14.11.2023 10:30
12 Въззивно гражданско дело 369 / 2023 П. И. П. М. Х. К. Галина Иванова Вълчанова Люцканова 14.11.2023 10:30
13 Наказателно дело от общ характер 383 / 2023 Окръжна прокуратура - Ямбол Е. М. С. Петранка Стоянова Жекова 14.11.2023 14:00
14 Въззивно наказателно дело от общ характер 279 / 2023 Г. Д. Г., Т. С. С., Окръжна прокуратура - Ямбол А. Д. М. Пепа Илиева Чиликова 15.11.2023 09:30
15 Въззивно наказателно дело от общ характер 232 / 2023 Д. С. Л., Г. Д. Г., Д. С. И. Пепа Илиева Чиликова 15.11.2023 09:30
16 Въззивно наказателно дело от общ характер 326 / 2023 Д. В. А. Гергана Желязкова Кондова 15.11.2023 09:30
17 Въззивно наказателно дело от общ характер 207 / 2023 И. О. Ч. Й. . Й., Г. Б. Й. Васил Маринов Петков Пренасрочено 15.11.2023 10:00
18 Въззивно частно наказателно дело 385 / 2023 А. И. А. Гергана Желязкова Кондова 15.11.2023 14:00
19 Частно наказателно дело 314 / 2023 НАКАЗАТЕЛН СЪД № 24 БАРСЕЛОНА, Е. З. Г. Петранка Стоянова Жекова 15.11.2023 14:30
20 Наказателно дело от общ характер 186 / 2023 Окръжна прокуратура - Ямбол, Ж. П. И., Т. С. С., С. Г. Ф., Ф. Т. Ф., М. Ф. Ф. А. А. А., И. Д. И. Петранка Стоянова Жекова 16.11.2023 09:30
21 Гражданско дело 191 / 2022 В. Д. Д., В. Г. Ч., Д. Г. Ч. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД, Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД Красимира Веселинова Тагарева 16.11.2023 10:00
22 Търговско дело 6 / 2023 П. Д. П. БИОЦВЕТ ЕООД Красимира Веселинова Тагарева 16.11.2023 10:30
23 Гражданско дело 331 / 2023 В. Х. В. Красимира Веселинова Тагарева 16.11.2023 10:30
24 Гражданско дело 331 / 2023 В. Х. В. Красимира Веселинова Тагарева 16.11.2023 14:00
25 Наказателно дело от общ характер 336 / 2023 Окръжна прокуратура - Ямбол А. . К. Васил Маринов Петков Пренасрочено 17.11.2023 10:00
Адрес

8600, гр. Ямбол

ул. Жорж Папазов № 1

 

№ Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 Наказателно дело от общ характер 1002 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол Г. А. М. Светлана Димитрова Митрушева Атанасова 13.11.2023 09:00
2 Наказателно дело от общ характер 976 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол М. А. И. Николай Иванов Кирков 13.11.2023 09:30
3 Гражданско дело 2641 / 2023 Дирекция „Социално подпомагане“ - Ямбол Димчо Генев Димов 13.11.2023 09:30
4 Наказателно дело от общ характер 1017 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол Д. С. М. Светлана Димитрова Митрушева Атанасова 13.11.2023 09:30
5 Гражданско дело 3264 / 2022 Г. Х. К., К. Д. К. ТАРАР КОМЕРС ООД Радостин Стоянов Радиев 13.11.2023 09:30
6 Гражданско дело 2707 / 2023 Дирекция „Социално подпомагане“ - Ямбол Димчо Генев Димов 13.11.2023 09:40
7 Гражданско дело 661 / 2023 Д. К. Р., М. М. Х. Ж. И. В., С. Г. С., П. Д. С., Ж. М. Ж., Д. С. И., Н. Н. Г. Радостин Стоянов Радиев 13.11.2023 09:45
8 Административно наказателно дело 890 / 2023 Г. И. С., Директор на Агенция Държавна финансова инспекция-гр.София Николай Иванов Кирков 13.11.2023 10:00
9 Гражданско дело 2017 / 2023 В. Я. В. Прокуратура на Република България Радостин Стоянов Радиев 13.11.2023 10:00
10 Наказателно дело от общ характер 1045 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол Т. Т. Т. Светлана Димитрова Митрушева Атанасова 13.11.2023 10:00
11 Административно наказателно дело 894 / 2023 Г. И. С., Директор на Агенция Държавна финансова инспекция-гр.София Николай Иванов Кирков 13.11.2023 10:15
12 Гражданско дело 2566 / 2023 М. Е. В., С. Х. В. Радостин Стоянов Радиев 13.11.2023 10:25
13 Гражданско дело 2339 / 2023 В. Й. А. В. Н. К. Радостин Стоянов Радиев 13.11.2023 10:30
14 Частно наказателно дело 688 / 2023 Я. . Д., Н. М. И. Николай Иванов Кирков 13.11.2023 10:30
15 Наказателно дело от общ характер 1051 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол Х. Г. Ц. Светлана Димитрова Митрушева Атанасова 13.11.2023 10:30
16 Гражданско дело 1774 / 2023 Д. И. С., И. С. И. С. С. М. Димчо Генев Димов 13.11.2023 11:00
17 Наказателно дело от общ характер 972 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол М. С. А., Д. В. Д. Николай Иванов Кирков 13.11.2023 11:00
18 Наказателно дело от общ характер 978 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол Д. А. И. Николай Иванов Кирков 13.11.2023 13:30
19 Наказателно дело от общ характер 381 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол, П. . Ч. С. Д. Т., И. Д. А. Светлана Димитрова Митрушева Атанасова 13.11.2023 13:30
20 Наказателно дело от общ характер 232 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол, Н. . Р. А. Ч. И. Николай Иванов Кирков 13.11.2023 14:00
21 Наказателно от частен характер дело 338 / 2023 В. И. Б., Б. С. Б. М. А. Д. Светлана Димитрова Митрушева Атанасова 13.11.2023 14:30
22 Наказателно дело от общ характер 488 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол, П. . Р. Ж. А. Ж. Николай Иванов Кирков 13.11.2023 15:30
23 Наказателно дело от общ характер 768 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол, В. . .. Е. Е. П. Невена Иванова Несторова 14.11.2023 09:00
24 Наказателно дело от общ характер 961 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол С. И. С. Невена Иванова Несторова 14.11.2023 09:30
25 Наказателно дело от общ характер 777 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол, М. . Н. Н. М. Т. Васил Митев Атанасов 14.11.2023 09:30
26 Гражданско дело 708 / 2023 Г. В. М. Р. Х. Х. Марина Христова Христова Иванова 14.11.2023 10:00
27 Наказателно от частен характер дело 704 / 2023 Р. Ж. Ж. А. Х. С., Х. Б. А., А. А. Х., А. Б. А., Б. А. Х. Невена Иванова Несторова 14.11.2023 10:00
28 Наказателно дело от общ характер 1050 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол Н. К. К. Васил Митев Атанасов 14.11.2023 10:00
29 Гражданско дело 362 / 2023 АПС БЕТА България ЕООД, А. Л. Д. Ж. Н. В. Марина Христова Христова Иванова 14.11.2023 10:10
30 Наказателно дело от общ характер 678 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол, М. . Г. В. И. С. Васил Митев Атанасов 14.11.2023 10:15
31 Гражданско дело 1561 / 2023 Д. Х. Д. СТАР ПОСТ ООД Марина Христова Христова Иванова 14.11.2023 10:20
32 Гражданско дело 2806 / 2023 А. Н. В., Ц. Й. Д. Марина Христова Христова Иванова 14.11.2023 10:30
33 Гражданско дело 1171 / 2022 ПРОФИТ АД ОБЩИНА ЯМБОЛ Марина Христова Христова Иванова 14.11.2023 11:00
34 Частно наказателно дело 988 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол Н. С. А. Невена Иванова Несторова 14.11.2023 11:30
35 Административно наказателно дело 230 / 2023 ГЕОРГИ ГРУП ООД, ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СТАРА ЗАГОРА Георги Димитров Василев 14.11.2023 13:00
36 Наказателно от частен характер дело 380 / 2022 И. С. С. Р. Д. Р. Георги Димитров Василев 14.11.2023 13:30
37 Наказателно дело от общ характер 115 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол, Н. . .., М. . .. С. Д. Т., И. Д. А., И. Ф. Т. Невена Иванова Несторова 14.11.2023 13:30
38 Наказателно дело от общ характер 647 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол, П. . .., С. . И. М. П. П. Васил Митев Атанасов 14.11.2023 13:30
39 Наказателно дело от общ характер 1283 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ, С. Л. А., Н. Й. А. П. М. П. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 14.11.2023 14:30
40 Административно наказателно дело 893 / 2023 Г. И. С., Директор на Агенция Държавна финансова инспекция-гр.София Невена Иванова Несторова 14.11.2023 15:30
41 Частно наказателно дело 800 / 2023 Министерство на правосъдието Невена Иванова Несторова 14.11.2023 16:00
42 Гражданско дело 622 / 2022 И. Д. А. Гери Т - 2014 ЕООД, Г. Ж. Г. Димчо Генев Димов 15.11.2023 09:00
43 Административно наказателно дело 906 / 2023 И. В. Б., Директор на Агенция Държавна финансова инспекция-гр.София Петранка Панайотова Кирова 15.11.2023 09:00
44 Административно наказателно дело 907 / 2023 И. В. Б., Директор на Агенция Държавна финансова инспекция-гр.София Васил Митев Атанасов 15.11.2023 09:15
45 Гражданско дело 93 / 2022 К. А. К. Т. И. К. Димчо Генев Димов 15.11.2023 09:30
46 Наказателно дело от общ характер 990 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол Н. И. И., А. М. Ж., И. П. П. Петранка Панайотова Кирова 15.11.2023 09:30
47 Гражданско дело 1543 / 2023 Фронтекс Интернешънъл ЕАД Б. Р. Б. Димчо Генев Димов 15.11.2023 09:45
48 Гражданско дело 97 / 2023 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД, Е. Д. И. М. М. А. Димчо Генев Димов 15.11.2023 10:00
49 Гражданско дело 2454 / 2022 М. Е. Х. И. П. А. Георги Стоянов Георгиев 15.11.2023 10:15
50 Гражданско дело 3389 / 2022 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Димчо Генев Димов 15.11.2023 10:30
51 Административно наказателно дело 824 / 2023 Й. С. Г., ОДМВР - Ямбол, Началник сектор Пътна полиция-ОДМВР – Ямбол Петранка Панайотова Кирова 15.11.2023 10:30
52 Административно наказателно дело 825 / 2023 Й. С. Г., Началник сектор Пътна полиция-ОДМВР – Ямбол Петранка Панайотова Кирова 15.11.2023 10:50
53 Гражданско дело 1725 / 2023 Д. П. К. К. И. И. Димчо Генев Димов 15.11.2023 11:00
54 Административно наказателно дело 1054 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол И. Д. П. Петранка Панайотова Кирова 15.11.2023 11:10
55 Наказателно дело от общ характер 1237 / 2021 Районна прокуратура - Ямбол, М. . Н., Н. . Р. И. А. Х., Й. П. П., Г. И. А., А. А. А., К. И. А., Г. Г. И. Николай Иванов Кирков 15.11.2023 13:30
56 Наказателно дело от общ характер 1020 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол В. Д. Л. Петранка Панайотова Кирова 15.11.2023 13:30
57 Административно наказателно дело 902 / 2023 ВАРОВИК - КОМЕРС ЕООД, МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РБ Петранка Панайотова Кирова 15.11.2023 14:00
58 Частно гражданско дело 2885 / 2023 Софийски районен съд Радостин Стоянов Радиев 15.11.2023 14:00
59 Административно наказателно дело 921 / 2023 БИГ-ФРУКТ ЕООД, ДИРЕКТОР НА РИОСВ - Стара Загора Петранка Панайотова Кирова 15.11.2023 14:40
60 Наказателно дело от общ характер 1064 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол И. М. И. Петранка Панайотова Кирова 15.11.2023 15:15
61 Наказателно дело от общ характер 959 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол, М. . К. Г. Б. Г. Петранка Панайотова Кирова 15.11.2023 15:40
62 Гражданско дело 3352 / 2022 Ж. Д. Д., А. Л. Д., С. Н. А. М. Щ. Х., Ф. И. Ф., М. И. К., А. Д. А., С. М. Д., И. Д. Д., К. Д. Д., Е. Т. Т., Ж. В. А., Ж. К. Ф., Д. М. Д., З. И. Т., С. П. И., И. Г. И., Р. Д. Д., Д. Д. Б., В. Г. С., В. П. В., В. В. Р., Г. Т. Г., Н. Д. И., Ж. И. В. Светла Рускова Димитрова 16.11.2023 09:00
63 Наказателно дело от общ характер 1446 / 2017 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ЯМБОЛ И. П. П., Д. Б. Д., И. Б. Т. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 16.11.2023 09:30
64 Гражданско дело 2096 / 2023 Т. М. Я. С. К. Я. Светла Рускова Димитрова 16.11.2023 09:30
65 Гражданско дело 2642 / 2023 Г. Д. М., Г. Н. М. Георги Стоянов Георгиев 16.11.2023 09:50
66 Гражданско дело 2594 / 2023 М. И. Г., Р. Г. Г. Георги Стоянов Георгиев 16.11.2023 09:55
67 Гражданско дело 718 / 2023 УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС АД, Е. Д. И. И. К. В. Светла Рускова Димитрова 16.11.2023 10:00
68 Гражданско дело 329 / 2023 Д. К. Р. С. Г. С., Е. М. Х., З. И. П., Н. Н. С., Н. И. И., Б. И. Г., Р. В. И., Н. И. Ж., И. И. М., Ж. М. Ж., П. Д. С. Георги Стоянов Георгиев 16.11.2023 10:00
69 Гражданско дело 2016 / 2023 М. В. В. М. К. М. Георги Стоянов Георгиев 16.11.2023 10:15
70 Гражданско дело 1749 / 2023 П. Г. К., З. Д. К. И. Г. И. Светла Рускова Димитрова 16.11.2023 10:30
71 Гражданско дело 2061 / 2023 Г. Ж. П. П. И. П. Георги Стоянов Георгиев 16.11.2023 10:30
72 Гражданско дело 2690 / 2023 Георги Стоянов Георгиев 16.11.2023 10:45
73 Гражданско дело 783 / 2023 Н. А. К., В. И. К. А. В. А. Светла Рускова Димитрова 16.11.2023 11:00
74 Гражданско дело 3234 / 2022 ОНИКС-Х ООД Ж. В. Ж. Георги Стоянов Георгиев 16.11.2023 11:00
75 Гражданско дело 2198 / 2023 Н. С. К., С. Н. К. П. Д. С. Георги Стоянов Георгиев 16.11.2023 11:15
76 Гражданско дело 2281 / 2023 Н. К. И. Т. Г. И. Светла Рускова Димитрова 16.11.2023 11:15
77 Наказателно дело от общ характер 822 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол, П. . .. С. М. Г., Е. И. П. Невена Иванова Несторова 16.11.2023 13:30
78 Наказателно дело от общ характер 233 / 2022 Районна прокуратура - Ямбол, П. . Р., В. . Б., Я. . Д. М. А. Й., Н. М. Т. Георги Димитров Василев 16.11.2023 13:30
79 Административно наказателно дело 1220 / 2022 М. К. М., Начарник сектор Пътна полиция при ОДМВР - Ямбол Георги Димитров Василев 16.11.2023 15:00
80 Частно наказателно дело 1040 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол, М. . .. Г. П. Г. Невена Иванова Несторова 16.11.2023 15:30
81 Административно наказателно дело 716 / 2023 Н. Т. Н., Началник сектор Пътна полиция-ОДМВР – Ямбол Георги Димитров Василев 16.11.2023 16:00
82 Частно наказателно дело 1019 / 2023 Районна прокуратура - Ямбол Г. В. Д. Георги Димитров Василев 16.11.2023 16:30
83 Гражданско дело 2423 / 2022 Й. А. И. Д. А. Н. Светла Рускова Димитрова 19.11.2023 09:30
Адрес

8600, гр. Ямбол
ул. Жорж Папазов №1

Read 343 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
canlı maç izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet nurhitoolkitteamlambchopbonus veren sitelerHack forumHackankara evden eve nakliyatcmt cüzdan bahis sitelerisiyahbayrakaynakareasbetkareasbet girişdeneme bonusu veren sitelerbetingo güncel girişyabancı dizi izlegobahis girişasper casinodeneme bonusu veren sitelerforum bahiskareasbet girişcasino siteleri Venüsbetftn bahis siteleridigital marketing agencydeneme bonusu veren sitelerGüvenilir Poker Siteleribahis forumçizmeli kedi izleflorya escortBursa EscortFındıkzade Escortbeylikduzu travestişişli travestiBedava Bahisesbet girişesbetbullbahisbenimbahisbenimbahisCasibomCasibom girişCasibom güncel girişizmir escortizmir escortistanbul escortistanbul travestiBakırköy Escortfındıkzade escortBedava Bahisizmir travestiBedava BahisDeneme Bonusubakırköy escortBorsacasino, borsa casino giriş, borsacasino yeni, borsacasino güncel, borsa casino güncel,borsacasino, borsacasino girişi, borsacasino güncel, borsacasino yeni, borsacasino adres, borsacasino domain, borsa casino girişi, borsa casino adresi,esenyurt escortesenyurt escortbeylikduzu escortbeylikduzu escortkayseri escortbeylikduzu escorttarafbet güncel girişonwin girişstarzbet girişbetturkey girişsahabetbetsmove girişonwinsahabetbetkom giriştipobet girişbetandyou twittermariobet güncel girişholiganbetbahiscomtarafbet30 TL Bonus Veren Bahis Siteleri hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle erotik film izle deneme bonusu duşakabin duşakabin temizliği hack forum perabet türk ifşa marsbahis betkom Hacklink satışıen kaliteli escort bayanlarnesinecasinovipslothd pornoenobahisفيديو اباحيايباحيfilm porno gratisporno sesso gratiswpOnwin Giriş 2023Yeşilköy Escortonwinsikiş seyretvozol 10000Mikro betonDiyarbakır escortMardin EscortKarabük EscortTaxi in Rotterdam - Medium.comRotterdamse Taxitürk pornopornomakale nasıl yazılıryapay zeka çizimyapay zeka coinleribahis com güvenilir giriştarafbet güvenilir girişyapay zekaya soru soryapay zeka mühendisliği sıralamayabanci dizi izleyapay zeka filmmarsbahis güvenilir girişcasibom güvenilir giriştanıtım yazısı nedircv hazırlama pdfDuşakabin Fiyatlarıduşakabin modelleriduşakabin tekerleğiduşakabin camıduşakabin temizliğigalabet giriş adreselexbet güvenilir girişUltrabet twitterpadişahbet güvenilir girişprivebet güvenilir girişturkbet kayıtbetkolik kayıtsetrabet güvenilir girişbetcup güvenilir girişbetvole güvenilir girişprizmabet güvenilir girişntvsporbet güvenilir girişsekabet güvenilir girişcasino siteleriTarafbet girişOnwinmatadorbetmatadorbetSüpertotobetEvden eve nakliyatvozolholiganbetholiganbetholiganbet twitterErbaa EscortTaraftariumBetticket2024 Deneme Bonusu Veren Sitelerbahis siteleriBritish Shorthairimajbetsahabetholiganbetomegle tvextrabetbets10marsbahiscanlı maç izlejojobetBetoffice girişbets10matadorbetextrabethttps://trafikkazasitazminatavukati.com.tr/grandpashabetdeneme bonusucasibomcasibom girişmeritkingmarsbahissekabetcasibomextrabethttps://sekillinickyazma.com.tr/holiganbetonwintarafbetsahabetmariobetmatadorbetbahiscom1xbetmarsbahismarsbahismarsbahisgrandpashabetbetturkeybets10betkanyonsahabetbets10holiganbetholiganbetholiganbettuğla kaplamadekoratif tuğlasohbettwitter ifşasahabet girişnakitbahisnakitbahisextrabetonwin girişsahabet girişmariobetmatadorbet girişgrandpashabet girişsahabetpiabellacasinograndpashabetcasibomholiganbetweb tasarımcasibomimajbetbetturkeymarsbahisbetvolehttps://betwoon.linkhttps://palacebet.livehttps://palacebet.us.comhttps://royalbetgiris.livehttps://betwoon.livehttps://royalbet.us.comhttps://pashagaming.linkhttps://pashagaminggiris.livehttps://hizlibahis.us.comhttps://radissonbet.us.comhttps://grandpashabet.linkiqos heets satın algüncel girişimajbetHaberimbahisbey girişbetgross girişcasinoburada girişxslot girişciacasino girişturkbet girişbetsat girişbetriyal girişpadişahbet girişpiabellacasino girişbahis1000 girişfenomenbet girişvidobet girişneyine girişdinamobet giriştambet girişpalmibet girişhuhubet girişbetwon girişilbet giriştaraftarium24grandpashabet girişbettiltsuperbetinsahabetsahabetjetbahissetrabetnakitbahiscasinoburadaxslotciacasinobetexperroketbetradabet3xlwinbethandsmartbahis96trbetsalvadorkordonbetcasinomhubhovardaintobetretrobetsonbahisnesinecasinocasinomilyonbetriyaltarafbetbetkomsahabetmariobettipobetmatadorbetbahiscom1xbetmarsbahisgrandpashabetonwingrandpashabettempobetgorabetparmabetasyabahisbetwinnerbetturkeyyouwintarafbetverabetbetpublicshowbetcasino metropolprivebetpaşacasinonorabahismelbetbets10 girişonwin güncel giriştarafbet güncel girişbetkom güncel girişsahabet güncel girişmariobet güncel giriştipobet güncel girişbetturkey güncel girişbahiscom güncel girişmarsbahis güncel girişbahisalroyalbetmercurecasinogamabetcasibom girişbetofficebahisnowbasaribet7slotsbizbet1wingenzobetfreybetmeritroyalbetbetgrambettiltgolegolfunbahisgorabethillbetmaltcasinoparmabetbetticketasyabahisnakitbahisbetwinnerbetwinnerbetgarantirbetmilanobetaresbetbetorspingobahisfixbetcratosroyalbetpashagamingroyalbetholiganbetpokerklaswinxbetsuperbetinbetexpermarsbahisbetperbets10bahigopokerbetabetpublic girişcasibomcasibomsahabetkavbetkavbetrent a yachtpalacebetmatbetmaltcasinosekabetpolobetpadişahbetfavoribahisaresbetpusulabetxslotcasibom instagrammarkajbetparibahisbetineceltabetmatadorbetgrandpashabetgobahisparmabetbetkanyonbetkanyononwinsahabetbaywinrokubetmarsbahisextrabetikimislicratosslotwinxbetbahisalgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetmatikbetmatikimajbetsekabetgalabetbetlikejojobetredwinstarzbet