×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Апелативна прокуратура – Бургас: Featured

Сряда, 03 Април 2024 16:38

 

Отлична срочност при решаване на преписки и досъдебни производства в Окръжен съдебен район-Ямбол
/Бел Яс в информацията липсват и дата, и час и място на мероприятието, което е странно.../

"Отлична срочност при решаване на преписки и досъдебни производства в работата през 2023 година, отчетоха прокурорите от Окръжна и Районна прокуратура-Ямбол. Данните представи административният ръководител на Окръжна прокуратура-Ямбол Дойчин Дойчев по време на годишното отчетно събрание на прокуратурата.

Прокурор Дойчев посочи, че през изминалата година е отчетен ръст на наблюдаваните преписки с около 800. Всички 4478 преписки са решени в законовия 30-дневен срок. Отличен резултат, показващ нито едно просрочено произнасяне. Също така всички 906 възложени проверки по преписките са приключени в законов срок.

През годината по над 91 % от решенията по инстаниционните преписки са потвърдени актове на прокурори от Районна прокуратура-Ямбол, което е отличен резултат за прокурорите от тази прокуратура.

През отчетната година са наблюдавани 150 повече досъдебни производства - общо 2385. Всички приключени през годината 1850 досъдебни производства са приключени в срок, като цели 80 % от тях са приключени в срок от 8 месеца. Всички решени през годината 2744 досъдебни производства са решени в законовия срок и няма нито едно просрочено произнасяне.

През годината в съдилищата са внесени общо 76 искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, само три от които не са уважени. Резултатът от 96 % уважени искания е най-висок за целия Апелативен район-Бургас.

Прокурор Дойчев каза още, че през годината в съдилищата са внесени 1028 досъдебни производства. Осъдени и санкционирани през годината са били 1111 лица - 97.71 % от всички предадени на съд, което е изключително висок процент. През годината са върнати едва 29 досъдебни производства или само 2.74 % от внесените в съд. За същия период са постановени 16 оправдателни съдебни акта - 1.49 % от разгледаните и решени дела в съд.

През отчетния период са получени за изпълнение 489 присъди и споразумения. Прокурорите са превели в изпълнение 478 от тях, а останалите 11 изчакват групиране на наказания или са постъпили в края на годината.

През 2023 година прокурорите от Окръжна и Районна прокуратура-Ямбол са издали общо 68 акта за международно правно сътрудничество - Европейски заповеди за арест, Европейски заповеди за разследване и молби за правна помощ. Отчита се и обща повишена натовареност на прокурорите в съдебния район в сравнение с предходните години.

Прокурорите от Окръжна и Районна прокуратура-Ямбол бяха поздравени за постигнатите през годината много добри резултати от г-жа Елена Каракашева-заместник на главния прокурор при Върховна прокуратура, г-н Любомир Петров - административен ръководител на Апелативна прокуратура-Бургас и г-н Васил Петков - председател на Окръжен съд-Ямбол. Сред гостите бяха също г-жа Димитринка Атанасова – председател на Административен съд - Ямбол,  г-жа Светла Митрушева – председател на Районен съд - Ямбол.  "

 

Мирослав Драганов

Експерт „Връзки с обществеността“

Апелативна прокуратура – Бургас

0882/114-080

Read 710 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */