×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ямболският окръжен съд окончателно отхвърли искането да Featured

Вторник, 05 Септември 2023 09:46

бъде спряно строителството за  издигнатото на връх Боровец над Ямбол Българско национално знаме

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 567 гр.******, 01.09.2023 г. ОКРЪЖЕН СЪД – ЯМБОЛ, I ВЪЗЗИВЕН СЪСТАВ, в закрито заседание на първи септември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав: Председател: Калина Г. Пейчева Членове: Галина Ив. Вълчанова Люцканова Яна В. Ангелова като разгледа докладваното от Калина Г. Пейчева Въззивно частно гражданско дело № 20232300500335 по описа за 2023 година Производството е по чл.396 от ГПК. Образувано е по частна жалба от Т. М. С. и С. И. Т., чрез адв.Г.Н.Г. от АК-*****, ул.*******№**, кант.****, срещу определение № 1368/14.07.2023г. по гр.д.№ 1746/2023 г. по описа на ЯРС, с което ЯРС ОТХВЪРЛЯ молбата на ищците Т. М. С. и С. И. Т., чрез адв.Г.Н. Г.- ******, за допускане на обезпечение на предявения против Община Ямбол, с адрес гр.******, ул. „Г.С.Раковски" № 7, представлявана от В. Р. в качеството му на кмет, иск за осъждането на ответника да премахне незаконния строеж, представляващ надземен бетонов фундамент на две нива с размери, първо ниво- 7/7 м. и различна височина от кота терен поради денивелация на терена на височина 1, 35 м. от най-ниска кота терен; от северната и южната страна на фундамента втора ниво- 2/2/1,10 м. и монтиран фланец Ф 170 см. с 32 бр. анкерни болта в средата на фундамента и 55 м. метален пилон, който незаконно се изграждал в ПИ с идентификатор по КК 87374.524.6, гр.******, публична общинска собственост, намиращ се в непосредствена близост до сграда с идентификатор по КК на гр.****** 87374.524.11.2 с предназначение по КК на „Сграда със специално предназначение"- телевизионна кула, собственост на ищците, с оглед на това, че незаконното строителство било в непосредствена близост до работеща телевизионна кула и ретранлаторна станция, собственост на ищците и изграждането му било опасно и представлявало заплаха, а именно физическата височина 55 м. на пилона била по-голяма от разстоянието между основата му и обтяжните въжета и опорите на кулата и на ретранслаторната станция и създавала опасност от физическо увреждане на основите на самата телевизионна кула и комуникационна, като изграждането на пилона нарушавало комуникациите на града и региона с опасност от прекъсване на телекомуникационните връзка, като кулата осигурявала на град Ямбол и региона, включително ретранслаторни сигнали на МВР и НУРС, и които ищците опазвали вече 20 год., като охранявали денонощно всички работещи телекомуникационни системи и съоръжения монтирани в станцията и на кулата, ЧРЕЗ НАЛАГАНЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА МЯРКА „ Чрез спиране на продължаващото строителство и експлоатация в ПИ с идентификатор 87374.524.6 по КК на гр.******, представляващ строеж надземен бетонов фундамент на две нива с размери- първо ниво- 7/7 м. и различна височина от кота терен поради денивелация на терена на височина 1, 1 35 м. от най-ниска кота терен; оит северната и южната страна на фундамента втора ниво2/2/1,10 м. и монтиран фланец Ф 170 см. с 32 бр. анкерни болта в средата на фундамента и 55 м.метален пилон, който незаконно се изграждал в ПИ с идентификатор по КК 87374.524.6, гр.******, публична общинска собственост, намиращ се в непосредствена близост до сграда с идентификатор по КК на гр.****** 87374.524.11.2, с предназначение по КК на „Сграда със специално предназначение"- телевизионна кула, собственост на ищците, с оглед на това, че незаконното строителство било в непосредствена близост до работеща телевизионна кула и ретранлаторна станция, собственост на ищците и изграждането му било опасно и представлявало заплаха, а именно физическата височина 55 м. на пилона била поголяма от разстоянието между основата му и обтяжните въжета и опорите на кулата и на ретранслаторната станция и създавала опасност от физическо увреждане на основите на самата телевизионна кула и комуникационна, като изграждането на пилона нарушавало комуникациите на града и региона с опасност от прекъсване на телекомуникационните връзка, като кулата осигурявала на град Ямбол и региона, включително ретраслаторни сигнали на МВР и НУРС, и които ищците опазвали вече 20 год., като охранявали денонощно всички работещи телекомуникационни системи и съоръжения монтирани в станцията и на кулата. Жалбоподателите считат обжалваното определение за неправилно и излагат подробни съображения. Молят обжалваното определение да бъде отменено и въззивният съд да постановите ново, с което да допусне обезпечение на предявените искове ЧРЕЗ НАЛАГАНЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА МЯРКА „спиране на продължаващото строителство и експлоатация в ПИ с идентификатор 87374.524.6 по КК на гр.******, на 55 м. на пилон, представляващ строеж надземен бетонов фундамент на две нива с размери- първо ниво - 7/7 м. и различна височина от кота терен поради денивелация на терена на височина 1,35 м. от най-ниска кота терен; от северната и южната страна на фундамента втора ниво - 2/2/1,10 м. и монтиран фланец Ф 170 см. с 32 бр. анкерни болта в средата на фундамента и 55 м.метален пилон, който незаконно се изграждал в ПЕ с идентификатор по КК 87374.524.6, гр.******, публична общинска собственост, намиращ се в непосредствена близост до сграда с идентификатор по КК на гр.****** 87374.524.11.2, с предназначение по КК на „Сграда със специално предназначение" - телевизионна кула, собственост на ищците, с оглед на това, че незаконното строителство е в непосредствена близост до работеща телевизионна кула и ретранслаторна станция, собственост на ищците и изграждането му е опасно и представлява заплаха, а именно физическата височина 55 м. на пилона е по-голяма от разстоянието между основата му и обтяжните въжета и опорите на кулата и на ретранслаторната станция и създава опасност от физическо увреждане на основите на самата телевизионна кула и комуникационна, като изграждането на пилона нарушава комуникациите на града и региона с опасност от прекъсване на телекомуникационните връзка, като кулата собственост на ищците осигурява на град Ямбол и региона, включително ретраслаторни сигнали на МВР и НУРТС, които ищците опазват вече 20 год., като охраняват денонощно всички работещи телекомуникационни системи и съоръжения монтирани в станцията и на кулата, до приключване на производството по предявения иск с правно основание чл.109 от ЗС, тъй като изграждащото се в момента съоръжение е опасно, обектът, който се строи незаконно, върху публична общинска собственост, представлява заплаха: 1/ физическа - височината 55 м на пилона е по-голяма от разстоянието м/у основата му и обтяжните въжета и опорите на кулата и на ретранслаторната станция и създава опасност от увреждане на кулата; 2/ комуникационна - изграждането на пилона нарушава комуникациите в града и региона с опасност от прекъсване на телекомуникационните връзки, които кулата осигурява на град Ямбол и региона, включително ретраслаторни сигнали на МВР и НУРТС, и които доверителите ми опазват вече 20 години, като окато охраняват денонощно всички работещи телекомуникационни системи и съоръжения монтирани в станцията и на кулата. ЯОС намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена от надлежна 2 страна в срок срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна. Гр.д.№ 1746/2023г. по описа на ЯРС е образувано по иск, предявен от Т. М. С. и С. И. Т., чрез адв.Г.Н.Г. от АК-*****, против община Ямбол, с посочено правно основание чл.109 от ЗС, да бъде осъден ответника да премахне незаконния строеж, представляващ надземен бетонов фундамент на две нива с размери: - Първо ниво- 7/7 м. и различна височина от кота терен поради денивелация на терена; Височина 1, 35 м. от най-ниска кота терен; от северната и южната страна на фундамента Второ ниво- 2/2/1,10 м. и монтиран фланец ф170 см. с 32 бр. анкерни болта в средата на фундамента и 55 метров метален пилон, който незаконно се изграждал в ПИ с идентификатор по КК 87374.524.6, в гр.Ямбол, публична общинска собственост, намиращ се в непосредствена близост до сграда с идентификатор по КК на гр.****** 87374.524.11.2 с предназначение по КК на „Сграда със специално предназначение" - телевизионна кула, собственост на ищците, тъй като незаконното строителство е в непосредствена близост до работещата телевизионна кула и ретранслаторна станция, собственост на ищците, и изграждането му било опасно и представлявало заплаха, а именно: физическата височина 55 м. на пилона е по-голяма от разстоянието между основата му и обтяжните въжета и опорите на кулата и на ретранслаторната станция и създавала опасност от физическо увреждане на основите на самата телевизионна кула, и комуникационна - изграждането на пилона нарушавало комуникациите на града и региона с опасност от прекъсване на телекомуникационните връзка, като кулата осигурявала на град Ямбол и региона, включително ретранслаторни сигнали на МВР и НУРС, и които ищците опазвали вече 20 год., като охранявали денонощно всички работещи телекомуникационни системи и съоръжения монтирани в станцията и на кулата. Ищците са поискали съдът да допусне обезпечение на предявените искове чрез спиране на продължаващото строителство и експлоатация в ПИ с идентификатор 87374.524.6 по КК на гр.******, представляващ строеж надземен бетонов фундамент на две нива с размери: Първо ниво - 7/7 м. и различна височина от кота терен поради денивелация на терена. Височина 1,35 м. от най-ниска кота терен; от северната и южната страна на фундамента второ ниво - 2/2/1,10 м. и монтиран фланец ф170 см. с 32 бр. анкерни болта в средата на фундамента, изграждан източно от съществуваща телевизионна кула с исент.по КК 87374.524.11.2 с предназначение по КК на „Сграда със специално предназначение“, до приключване на производството по предявения иск. Обезпечение на иск се допуска при наличие на следните предпоставки: искът да е допустим и вероятно основателен, да е налице обезпечителна нужда и поисканата обезпечителна мярка да е подходяща. ЯРС правилно е приел, че предявеният иск е с правно основание чл.109 от ЗС и е допустим. За ищците следва да е налице обезпечителна нужда като без обезпечението да бъде невъзможно осъществяването на правата им при едно евентуално положително за тях решение. В случая от данните по делото съдът приема, че обектът, спирането на който се иска, е изпълнен строеж, представляващ надземен бетонов фундамент на две нива с посочени размери на първо и второ ниво, изграден източно от съществуващата телевизионна кула на приблизително отстояние 50 м. Ето защо искането на ищците за допускане на обезпечителна мярка „ спиране на продължаващото строителство и експлоатация в ПИ" е неоснователно. Съдът ще се произнесе по предявения иск по чл.109 от ЗС дали извършените от ответната община действия препятстват, смущават или застрашават правото на ищците, и в случай че това се установи по делото съдът може да постанови премахване на построеното. С оглед на горното ЯОС намира, че правилно ЯРС е приел, че искането на ищците за допускане на обезпечение чрез налагане на обезпечителна мярка чрез спиране на продължаващото строителство и експлоатация в ПИ с идентификатор 87374.524.6 по КК на гр.******, подробно описан в диспозитива на предявената искова молба, е неоснователно и следва да се остави без уважение. Настоящият състав на въззивния съд намира обжалваното определение за правилно, а частната жалба за неоснователна и 3 Председател: _______________________ Членове: 1. _______________________ 2. _______________________ следва да бъде оставена без уважение. На основание изложеното, ЯОС ОПРЕДЕЛИ: Оставя без уважение частна жалба от Т. М. С. от гр.*****, ул.*****№* и С. И. Т. от гр.******, ж.к.*******, бл.***, вх.*, ет.*, ап.*, чрез адв.Г.Н.Г. от АК-*****, ул.*******№**, кант.****, против определение № 1368/14.07.2023г. на ЯРС по гр.д.№ 1746/2023 г. по описа на ЯРС. Определението е окончателно.

Read 444 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
canlı maç izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet nurhitoolkitteamlambchopbonus veren sitelerHack forumHackankara evden eve nakliyatcmt cüzdan bahis sitelerisiyahbayrakaynakareasbetkareasbet girişdeneme bonusu veren sitelerbetingo güncel girişyabancı dizi izlegobahis girişasper casinodeneme bonusu veren sitelerforum bahiskareasbet girişcasino siteleri Venüsbetftn bahis siteleridigital marketing agencydeneme bonusu veren sitelerGüvenilir Poker Siteleribahis forumçizmeli kedi izleflorya escortBursa EscortFındıkzade Escortbeylikduzu travestişişli travestiBedava Bahisesbet girişesbetbullbahisbenimbahisbenimbahisCasibomCasibom girişCasibom güncel girişizmir escortizmir escortistanbul escortistanbul travestiBakırköy Escortfındıkzade escortBedava Bahisizmir travestiBedava BahisDeneme Bonusubakırköy escortBorsacasino, borsa casino giriş, borsacasino yeni, borsacasino güncel, borsa casino güncel,borsacasino, borsacasino girişi, borsacasino güncel, borsacasino yeni, borsacasino adres, borsacasino domain, borsa casino girişi, borsa casino adresi,esenyurt escortesenyurt escortbeylikduzu escortbeylikduzu escortkayseri escortbeylikduzu escorttarafbet güncel girişonwin girişstarzbet girişbetturkey girişsahabetbetsmove girişonwinsahabetbetkom giriştipobet girişbetandyou twittermariobet güncel girişholiganbetbahiscomtarafbettipobetbetturkeyholiganbetbetkombetturkey30 TL Bonus Veren Bahis Siteleri betmatikmariobetonwinbetistsüpertotobetgrandpashabet telegramBetist Giriş hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle erotik film izle deneme bonusu duşakabin duşakabin temizliği hack forum perabet türk ifşa marsbahis betkom en kaliteli escort bayanlarhd pornovozolenobahisفيديو اباحيايباحيfilm porno gratisporno sesso gratisOnwin Giriş 2023sikiş seyretDiyarbakır escortKarabük Escorttürk pornopornomakale nasıl yazılıryapay zeka çizimyapay zeka coinleriyapay zekaya soru soryapay zeka mühendisliği sıralamayabanci dizi izleyapay zeka filmtanıtım yazısı nedircv hazırlama pdfDuşakabin Fiyatlarıduşakabin modelleriduşakabin tekerleğiduşakabin camıduşakabin temizliğigalabet giriş adreselexbet güvenilir girişUltrabet twitterpadişahbet güvenilir girişprivebet güvenilir girişturkbet kayıtbetkolik kayıtsetrabet güvenilir girişbetcup güvenilir girişbetvole güvenilir girişprizmabet güvenilir girişntvsporbet güvenilir girişsekabet güvenilir girişcasino siteleriTarafbet girişOnwinhaber yazılımımatadorbetmatadorbetSüpertotobetEvden eve nakliyatvozolholiganbetholiganbetholiganbetErbaa EscortTaraftarium2024 Deneme Bonusu Veren Sitelerbahis siteleriBritish Shorthairbets10sahabetholiganbetomegle tvextrabetbets10marsbahiscanlı maç izlejojobetBetoffice girişbets10matadorbetextrabethttps://trafikkazasitazminatavukati.com.tr/grandpashabetdeneme bonusucasibomcasibom girişmeritkingmarsbahissekabetcasibomextrabethttps://sekillinickyazma.com.tr/holiganbetonwintarafbetsahabetmariobetmatadorbetbahiscom1xbetmarsbahismarsbahismarsbahisgrandpashabetbetturkeybetebet girişbetkanyoncratosroyalbetbetebet girişholiganbetholiganbetholiganbettuğla kaplamadekoratif tuğlasohbettürk ifşa bulholiganbet twitterholiganbet twitterholiganbet twitterextrabetonwin girişsahabet girişmariobetmatadorbet girişgrandpashabet girişsahabetpiabellacasinograndpashabetcasibomholiganbetweb tasarımcasibomimajbettempobet girişmarsbahisbetvolehttps://betwoon.linkhttps://palacebet.livehttps://palacebet.us.comhttps://royalbetgiris.livehttps://betwoon.livehttps://royalbet.us.comhttps://pashagaming.linkhttps://pashagaminggiris.livehttps://hizlibahis.us.comhttps://radissonbet.us.comhttps://grandpashabet.linkiqos heets satın algüncel girişimajbetholiganbet girişbahisbey girişbetgross girişcasinoburada girişxslot girişciacasino girişturkbet girişbetsat girişbetriyal girişpadişahbet girişpiabellacasino girişbahis1000 girişfenomenbet girişvidobet girişneyine girişdinamobet giriştambet girişpalmibet girişhuhubet girişbetwon girişilbet girişgrandpashabetgrandpashabet twitterbettiltsuperbetinsahabetsahabetjetbahissetrabetnakitbahiscasinoburadaxslotciacasinobetexperroketbetradabet3xlwinbethandsmartbahis96trbetsalvadorkordonbetcasinomhubhovardaintobetretrobetsonbahisnesinecasinocasinomilyonbetriyaltarafbetbetkomsahabetmariobettipobetmatadorbetbahiscom1xbetmarsbahisgrandpashabetonwingrandpashabettempobetgorabetparmabetasyabahisbetwinnerbetturkeyyouwintarafbetverabetbetpublicshowbetcasino metropolprivebetpaşacasinonorabahismelbetextrabet girişonwin güncel giriştarafbet güncel girişbetkom güncel girişsahabet güncel girişmariobet güncel giriştipobet güncel girişbetturkey güncel girişbahiscom güncel girişmarsbahis güncel girişbahisalroyalbetmercurecasinogamabetcasibom girişbetofficebahisnowbasaribet7slotsbizbet1wingenzobetfreybetmeritroyalbetbetgrambettiltgolegolfunbahisgorabethillbetmaltcasinoparmabetbetticketasyabahisnakitbahisbetwinnerbetwinnerbetgarantirbetmilanobetaresbetbetorspingobahisfixbetcratosroyalbetpashagamingroyalbetholiganbetpokerklaswinxbetsuperbetinbetexpermarsbahisbetperextrabet girişbahigopokerbetabetpublic girişcasibomcasibomsahabetbetparkonwinrent a yachtpalacebetmatbetmaltcasinosekabetpolobetpadişahbetfavoribahisaresbetpusulabetxslotcasibom instagrammarkajbetparibahisbetineceltabetmatadorbetgrandpashabetgobahisparmabetbetkanyonbetkanyononwinsahabetbaywinrokubetmarsbahisextrabetikimislicratosslotwinxbetbahisalgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetmatikbetmatikimajbetsekabetgalabetbetlikejojobetredwinstarzbetjojobetnakitbahisonwinbetistbettiltbetticketnakitbahisbetkomtipobetmostbetmarsbahissahabetmatadorbetbetinebetorspinmatadorbetpashagamingroyalbetholiganbetbaywinwinxbetmatadorbetbetturkeyrexbetjetbahismobilbahissuperbetinbetexpertarafbetbahsineoleybetbetparkbetebetvegabetbetpublicsüperbahistarafbetceltabetromabetorisbetbetlikeshowbetmariobetCasino MetropolcasibombetciosekabetntvsporbetsetrabetpadişahbetpaşacasinodumanbetnorabahismrbahisbullbahismelbetstarzbetdumanbetcasibomPusulabetholiganbet